top of page
alcohol-ink-abstract-background.jpg

Astroloji ve Farkındalık

Bilerek inanmak

Bilerek yaşamak,

Bilerek tekamül etmek,

İstek ve iradeyi bilerek kullanmak,

Bilerek kendini bilmek,

diye yazmış Sevgili üstat Ergün Arıkdal...

Sevgililer Bilgi, Enerjidir. Kainatta her şey belli bir frekansta titreşir . Titreşim enerjidir.

Kainatı anlamak için bilmenin yolunda olmak gerekir . Yani görülen dünya ve ötesinde görülmeyen realitelerde var olan titreşimlerin...

İşte bu yüzden bu realitede var olan beş duyu organımızı irdelememiz gerekir.

Hepimizde Tanrısallığın titreşimi yok mu?

Sevgiyle , yaşamla , ışıkla ve hakikat ile...

Mehmet Levent Ünal

bottom of page