top of page
alcohol-ink-abstract-background.jpg

Dış Alan Bilgisi Akışlarının Yönetimi

Genel Yönetim İlkeleri

Akademisyen V.A. Petrov

Dış alanlar sonsuz bir şekilde değişir, bunlardan birçoğu algımızın ötesinde kalan sayısız süreçlerdir. Ancak kişi doğası gereği dış bir alan ile uyum içerisindedir, çoğu zaman sezgisel olarak gelen bilgileri algılar. Bu ilişkiyi geliştirmek, doğrudan görsel temas ve bilinçli bilgi düzeyine getirmek, her koşulda ve özellikle de hızla değişen modern bir ortamda etkili bir varoluş yolu olarak kişisel evrimin anlamıdır. Böyle bir uyum her zaman hayatta kalmanın bir garantisi olmuştur, kozmoenerji ise sadece bu ilişkiyi anlamak için değil, aynı zamanda bunu doğrudan uygulama için anahtar durumlar ve başlangıç noktaları sağlar.

 

Dış alan, evrenin bilinçaltıdır, içindeki rastgele görünen tüm süreçler aslında yapılandırılmış ve doğrulanmıştır. Bir hiyerarşi, etkili yönetim ve itaat modeli vardır, kendi kendini organize eden sistemlerin ilkeleri aktiftir. Bütün bunlar insan anlayışı için çok daha zordur, bu yüzden basitten karmaşığa doğru ilerleyerek sırayla ele alacağız.

 

Zamanında bu küresel enformasyonel maddeyi, bilgisel bir anti-alanla, insan tarafından yaratılan bir uzayın karşısına koyarak bir dış alan kavramını tanıttık. Dış alanın bilgi gücünün, büyüklük sıraları ile karşıt alanı aştığını söylemeye gerek bile yoktur.

Herhangi bir bilgi canlı bir maddedir ve belirli bir birikime geldiğinde bütünlüğü tamamlama eğilimindedir. 

 

İkincil bilgi fotonları, bunlara radyasyon fotonları adı da verilir, hayati aktivitenin bir ürünüdür çünkü artık hiç kimse tüm canlıların ışık yaydığını inkar etmez. Armatürlerden gelen birincil fotonlar, bir tür bilgi alanı üreticisidir. Birincil ve ikincil fotonlar farklı enerji-bilgi özelliklerine sahiptir, hem hız hem de enerji potansiyeli bakımından ve dalga özelliklerini düşünürsek, o zaman dalga boyunda farklılık gösterirler. Bu soru bilim tarafından hiçbir zaman basit bir nedenden dolayı sorulmamıştır, ölçülemeyecek kadar az ikincil radyasyon fotonu vardır, bunlar birincil fotonlar arasında kaybolurlar ve standart yöntemlerle incelenemezler. Her şeyi netleştirmek için sadece güneş radyasyonu ile gezegenin canlı radyasyonu arasındaki farkı hayal etmeniz yeterlidir. Bir diğer önemli husus ise bilgi taşıyıcısıdır. Hem dış alan hem de karşıt alan, bilgi açısından aktif parçacıkların, özellikle ikincil radyasyonun fotonlarının pahasına inşa edilmiştir. Işık elementleri, yani fotonlar, gizemli bir yapıya sahip parçacıklardır, işaretleri, parçacıkları ve dalgaları birleştirir, ortodoks bilimi tarafından ise anlaşılamamıştır, bu yüzden fotonlar bu güne kadar bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bizler ayrıca bilgi alanlarının oluşumu ilkesiyle de ilgileniyoruz.

 

Tıpkı bir bilgisayar gibi gezegenin tüm enerji-bilgi süreçlerinin kaydedildiği bir sabit diski vardır, bunlar yer kabuğunun jeolojik kayalar ve birikintilerle varolan bilgi sistemleridir. Bu bilgilerin tamamen arşivlendiği söylenemez, çekirdeğin sürekli plazma radyasyonu nedeniyle yer kabuğunun bilgisi sürekli aktiftir ve dış alana girer. Bu ifade, azaltılmış plazma aktivitesine sahip gezegenler için daha az uygundur. Buna bağlı olarak gezegensel tektonik süreçlerin, volkanik patlamaların, depremlerin ve katmanların kaymasının nedeni de açıktır, bu kozmik radyasyonun dış bilgi akışları tarafından başlatılan gezegensel bilgilerin güçlü bir salınımıdır. Aynı ilkeye göre, başlatıcı bir dış etkiye tepki olarak alan karşıtı bilgilerin serbest bırakılmasının sonucunda teknojenik ve sosyo-politik felaketler de meydana gelir.

 

Tüm bu devasa hacimle dış alanın bilgileri sıkı bir şekilde yapılandırılmıştır ve bu oluşumun ilk yasası etki tepki yasasıdır. Dış alan sürekli bir bilgi alışverişi durumundadır, Dünyadaki tüm süreçler, sırasıyla gezegen sisteminin yeterli bir yanıtı olan dış bilgi kaynakları tarafından başlatılır. Bu, enerji bilgisinin tek çalışma prensibidir. Ne yazık ki bizler bu süreçlerin tüm bileşenlerini her zaman izleyemiyoruz, sıklıkla nedenleri anlamadan sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz.

 

Bu durum son derece gelişmiş bir bilgi toplumu için kabul edilemez, evrim her zaman yeterli etki tepki ilkesine dayanmaktadır. Zıt akışların değişimi, farklı bir düzendeki enerji bilgisinin tek ilkesidir. Evrenin yapısını anlamak için büyük patlama (big bang) anının en başına dönmeniz gerekir. Antimadde, antidünya, kara madde, radyasyon kalıntısı gibi durumlardan sonra belirli bir oranda ışık ortaya çıktı ve onunla birlikte Evrenimiz de ortaya çıkmış oldu. Antimadde tüm bu yıldız süreçlerinin arkasındaki itici güç olarak kaldı ve tüm modern iletkenleri etki tepki yasasıyla destekledi. Yani aslında evren sonsuz değildir, ışığın bittiği yerde biter.

 

Buna göre, yalnızca saniyede 300.000 km hızla anti-dünyanın uzayında sonsuzca genişler. Işık akışları; gezegenlerin evrimi, canlı ve cansız şeyler, yani genel olarak her şey hakkında tüm bilgilere sahiptir. Bütün bunlar hiçbir yere, bizim anlayışımızda hiçbir şeyin olmadığı ve pratik insan beyninin bunu anlamayı reddettiği anti-dünyaya gitmez, hiçbir anlam taşımaz. Yaradan'ın bakış açısından ise bu onun varoluşunun sadece bir yoludur. Gördüğümüzden ve algılayabildiğimizden, hissedebildiğimizden ve deneyebildiğimizden yola çıkıyoruz, bu nedenle sonsuz derecede farklı olan ışık aslında bir keşif değil, antimaddenin karşıt akımı, yıldız süreçlerinin varlığının anahtarı, genişleyen karadeliklerle ilgili belirsiz hipotezler biçimindeki anahtardır. Antimaddenin yapısı, bizim insani algımızla kolayca anlaşılamaz, ancak bu var olmadığı anlamına gelmez.

 

Bilim adamları, Evrenimizin küresel yapısını inceleyerek, galaksilerin ve kümelerinin uzayda rastgele veya eşit olarak dağılmadığını keşfettiler. Bizim aşina olduğumuz neredeyse hiçbir yoğun maddenin olmadığı, hatta yıldızlararası ve galaksiler arası gaz gibi nadir bulunan maddelerin bile olmadığı devasa boşluklar vardır. Bu antimadde, büyük patlamadan önce var olan radyasyon kalıntısı, yalnızca ışığı ve tüm galaksileri emmekle kalmayan, aynı zamanda varlıklarının garantisi olan küresel bir maddedir.

 

Şamanlar ve bilgeler her zaman uzayı, var olmadığı yeri ve zamanı biliyorlardı, ancak bundan daha önemlisi anti-dünyanın ışığı ne kadar aktif olarak emdiğini ve aynı zamanda varlığının kaynağı olduğunu biliyorlardı. ‘Işık karanlık olmadan var olamaz’ sözünü duymuşsunuzdur, bu bilgi şaman kültüründen gelir. Zıt enerji-bilgi akışlarının ve etki tepki yasasının değişim kısmı, harici bir bilgi alanıyla çalışırken esastır. Evrenin hareket eden modeli olan insan, buna göre yaşar ve aynı enerji-bilgi alışverişi ilkelerine göre düzenlenir.

 

Beğensek de beğenmesek de bu alışveriş bizim farkındalığımızın dışında gerçekleşir. Bu süreçleri bilinçli, görünür ve anlaşılır hale getirmek, bilginlerin her zaman yaşadığı bir evrim aşamasıdır, bu bilgi çok önemlidir. Gerçeklik algımız yalnızca belirli bir enerji-bilgi sistemi içinde inşa edilir, ancak yüksek bilgi frekans alanını algılama yeteneği orada bekliyordur, bunun için yalnızca geliştirilmeleri gerekir. Devam eden süreçlerin en mükemmel göstergesi ancak görme olabilir. Buna enerji bilgi akışının renkli vizyonu da diyebiliriz. Bu durumda kişinin kafası karışmamalıdır, ancak kişi bilinçaltının şakacı vizyonu, astral bilgi ve durumsal projeksiyon arasında ayrım yapmayı öğrenmelidir. Elbette bilinçaltınızı bilmek de gerekli bir derstir ancak bu vizyon bilgisi, dış alan ve gezegen enerjilerinin ana derslerini geçersiz kılmamalıdır. 

 

Burada bilinçaltınızın ana bilgi çekirdeğinin dış bilgi alanlarıyla içsel ilişki sanatını bilmenin yanı sıra farkını da tam olarak bilmeniz gerekir. Bilgi açısından dış alan, Evrenimizin fiziksel tezahürününe ek olarak neredeyse sınırsızdır. Sınırları ışığın bittiği yerdir ve ışık hızında sonsuzca genişler. Bu, gezegen matrislerinin bilgi flaşıdır. Maddi düzlemden başlayarak, fiziksel ve biyolojik süreçlerin yalnızca dış yüzünü algılamaya alışkınız. Ancak herhangi bir fiziksel olgunun, doğrudan görüşle doğrudan algılanabilen kendi bilgi planı vardır.

 

Işık elementlerinin algılanmasına ek olarak, herhangi bir canlı gibi normal bir kişi de onların kaynağıdır. Ancak insan tarafından yayılan fotonların doğası tamamen farklıdır. Herhangi bir foton, zaman içinde belirli bir anda varlıkla ilgili tüm bilgileri taşır. Bu bilgi, dış alanın bir özelliği haline gelir, böylece onun bilgi gücünü hayal edebilirsiniz.

 

Dış alan çoğunlukla bir enerji akışı olarak algılanır, bu birincil vizyon, belki de geometrik yapıların veya karmaşık yapıların bilgi hücrelerinin vizyonudur. Vizyon zaten bilinçli bir temastır, enerjilerin bilinçli kontrolüne doğru ilk adımdır. Tüm bu süreçler sadece insanın bilinçaltı uğruna gerçekleştirilebilir, kozmoenerjide ilk eğitimin ana hedefi; içsel bilgi çekirdeğinin saflaştırılması ve hazırlanmasıdır.

 

Kozmik frekanslar, belirli bir amaca göre inşa edilmiş dış alanın enerji-bilgi akışlarıdır. Bunu doğru yapabilmek için enerjileri görmek yeterli değildir, neyi, neden yaptığınızı net bir şekilde bilmeniz, yani yolu bilmeniz gerekir. Bu tür bilgiler her zaman seçkin kişilerle birlikte olmuştur ve bunun da büyük bir anlamı vardır, ancak dış alanla iletişim kurmak için bu teknolojileri ciddi şekilde kullanmak isteyen hemen hemen herkes bunları kullanabilir. Geliştirilmiş kozmoenerji, insanlar için gereksiz ve zararlı olan enerjileri reddederek, frekansların yan etkilerinden de korur.

 

Tıp ve farmakoloji tarihi bu tür deneylerle doludur. Ancak her deney farklıdır. Kozmoenerjinin amaç ve hedefleri, hem ilk frekansların keşfi sırasında, hem de şimdi insanlar tarafından acil olarak ihtiyaç duyulmuştur.

 

Her yıl bilgi sistemimizin gelişimi daha dinamik hale geliyor, yeni ve daha karmaşık görevleri çözmemiz gerekiyor, ancak şimdi mevcut teknolojiler yirmi yıl önceki teknolojiler gibi değil elbette. Frekansların gücü kendini yalnızca uygun şekilde inşa edilmiş bir niyetin prizması aracılığıyla gösterir ve bu sanat, kozmik niyet, ara bağlantı, tüm görünür sadeliği ve erişilebilirliği ile birçok insan için zor ve bazen anlaşılmaz hale gelir, yeni teknolojiler kendilerini ara bağlantıda gösterir, kişi dış alanla uyum ve birlik içindedir.

 

Akademisyen V.A. Petrov

 

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: işbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.

energy flows2.jpg
bottom of page