alcohol-ink-abstract-background.jpg

Egregorlar, yapıları Dünya'da vaaz edilen manevi bilgi sistemine bağlı olan enerji oluşumlarıdır. Belirli bir Doktrinin temsilcileri, dualar, mantralar, büyüler aracılığıyla Dünya'dan enerji akışları gönderir ve sürekli olarak egregorlarını besler. Aynı amacın peşinden koşan insanların oluşturduğu her topluluk bunu yapabilir. Kabile toplulukları ilk egregorların bir örneği olarak düşünülebilir. Egregor kendini bilen bir yapıdır, yani ortak amaçlarla birleşmiş insanların ilişkilerini belirleyen bir tür daha yüksek güçtür. Birçok araştırmacı, egregorların oluşum yerini noosfer katmanı olarak belirlemiştir. Egregor ve üyelerinin her biri arasında sürekli bir enerji değişimi vardır. Bir insan bir egregor besler. Bir egregorda yer alan insan sayısı, çevrelerindeki dünyevi süreçleri etkileyen bir yapı olarak bir egregorun gücündeki belirleyici faktörlerden biridir.

Egregor olduğu özerk bir varlıktır. Bir kişi, egregorun kendi gelişiminin ve enerji kaynağının yalnızca bir parçası olabilir. Aynı şey, çoğunlukla arkadaşlar arasında oluşturulan mini-egregorlar için de geçerlidir. Ortak arkadaşlarınız, kural olarak, belirli değerler etrafında, yani belirli bir dalga etrafında toplanır. Bu değerlere olan ilginizi bırakırsanız, ilişkileri sürdürmek için ne kadar çabalarsanız çabalayın, arkadaş çevrenizi kaybedersiniz. Bu, ortak olarak yaratılan egregoru beslemeyi bıraktığınız için olur. En küçük egregor bir ailedir. Ve ailede bir anlaşma yoksa, o zaman yıkılır. Bir gruba girmek için yapay olarak çabalarsanız, egregorun gücünü hissedebilirsiniz. Çabanız sonucu onları birleştiren hedefe duygusal ve zihinsel olarak kayıtsız kalırsınız. Kısa bir süre sonra egregorun, sizin onu beslemediğinizi nasıl anladığını göreceksiniz ve parçası olmak istediğiniz grup sizinle iletişim kurmayı bırakacak.

Böylelikle dünya çapında sürekli olarak var olan egregor ağı korunur. Egregorlarda iki dalga aktif olarak gidip gelir. Biri egregor'u besler ve ikincisi enerji verir. Her dini tapınağın iki hunisi vardır: bir alıcı ve bir besleyici.

Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak kanıtlamanın veya çürütmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Bilim ve Tanrı birbirinden tamamen farklı kategorilerdir. Öyleyse diyelim ki çarpım tablosu bilgisi iyinin ve kötünün varlığını kanıtlamaz. Ancak, görünüşte uyumsuz olan şeylere şaşırtıcı bir şekilde açıklık getiren bir bakış açısı var. İşin garibi, bu bakış açısı büyük ölçüde Kilise temsilcilerinin görüşüyle örtüşüyor. Sadece bu bakış açısında "Tanrı" kelimesi başka bir kavramla değiştirilmiş.

İnsanların ayırt edici özelliklerinden biri de söyledikleridir. Ve yalan söylemezlerse, ne düşündüklerini söylerler. Ve insanlar düşündüklerinde, çevredeki alana, bazı bilgiler taşıyan bir enerji alanı oluşturan belirli radyasyonlar yayarlar.

Bunun nee tür bir radyasyon olduğu sorusuna girmeyeceğiz. Büyük olasılıkla, çeşitli enerji türlerinin bir birleşiminden oluşuyor. Elektromanyetik bileşen bir ensefalograf makinesi tarafından kolayca algılanır, ancak bu makine düşük frekanslı akustik enerjileri de algılıyor olabilir. Son zamanlarda, burulma enerjisi hakkında konuşmak moda oldu, ancak kimse ne olduğunu net bir şekilde açıklayamıyor. Birçok insan, insanların biyoenerjetik alanına “aura” diyor.

Dünyada milyarlarca insan var ve bunların toplam biyoenerjisi etkileyici bir miktara ulaşıyor. Ancak fikirler havada kalıyor. Bu alan bizi açıkça etkiliyorlar. Yani, insanlar kendilerini birleştiren bir tür tek zihinsel alan oluştururlar. Sonuçta bu bilgi alanı ortak olduğu için bir dereceye kadar insanlar aynı şekilde düşünmeye başlıyor ve bireyselliklerini kısmen kaybediyor.

Bu alandandan dolayı tüm organizmamızın tek bir hücremiz ile özünde aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evrensel organizmanın bir hücresi olduğumuz için onu tam olarak bilemeyiz, ancak davranışlarımızı etkilediği gerçeği şüphesizdir. Belirli bir grup insan benzer paralel düşüncelerle düşünüyorsa, bilgi alanının etkisi bu yönde daha güçlü olacaktır.

Yazan:  Anatoly Nekrasov

İlk Yayım Tarihi: 12.11.2022

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Zeynep Geylan

 

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir .

*Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için doktorunuza danışınız.*

Egregorlar