Astrolojik Açıklamalar Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

446

Birinci ev, kişinin tümüyle şimdiki zamana ilişkin eylemlerini kapsar. İkinci evin kapsamı, kişinin sahip olduğu ve daha sonra kullanacağı fiziksel ve zihinsel güçleri içerir. Üçüncü ev, yakın çevreyle ilgili düzenlemeler kapsamında yapılan yerel çalışmalar ve öğrenimle ilgilidir. Bu yaşam alanında geçmişte yaşanılanlardan yararlanılır. Dördüncü evin kapsamında kişisel statü ve insanın yaşamına biçim veren etkiler vardır. Kişinin büyüyüp yetiştiği yuva ve kendine yakın hissettiği ebeveyn burada yer alır. Beşinci evde enerjiler kişisel yaratılığa, çocuk yetiştirmeye, eğlenceye ve kuramsal düşüncelere yönelir. Altıncı evde kişisel başarı için gerekli olan ustalık ve bilgi birikimi kullanılır. Yedinci ev, iş ve evlilik de dahil olmak üzere ortaklık ilişkilerine odaklanmıştır. Sekizinci ev, ikinci evin tam karşısına düşer ve sigortacılık faaliyetleri, hisse senetleri, bonolar, muhasebe işlemleri ve başkalarının mal varlığıyla ilgilidir. Dokuzuncu ev, yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrenim ve öğretmenlik faaliyetlerini, yasal uygulamaları, yabancı ülkelerde yapılan çalışmaları, uzun yolculukları ve tüm bu şekilde kazanılan deneyimlerin sözlü ya da yazılı olarak anlatılması ya da şarkı biçiminde dile getirilmesiyle ilgilidir. Onuncu ev, bir bütün olarak kişisel itibarla (ait olduğu sınıf, toplumsal konum, otorite ya da yönetim gibi) ilgili konulara ayrılmıştır. Ayrıca, kişinin patronunu ya da ikinci ebeveyni gösterir. Onbirinci ev, arkadaşlık ilişkileriyle, müşterilere yönelik planlarla ve gelecek için yapılan tasarılarla ilgilidir. Bu tasarılar topluma neşe veren ve eğlendirici konuları da içerebilir. Onikinci ev, insanlığa yarar sağlayan gerçek başarıları ya da gelecek nesillere bırakılan değerleri yansıtır. İnsanı koşullandıran toplumsal etkiler de burada görülür. 

Merkür zihinsel etkiler verir,
Mars’tan öfke gelir,
Yeryüzünde bedensel güçler geliştirilir,
Venüs’ten sevgi alınır,
Jüpiter, Güç kaynağıdır,
Satürn yeryüzü dertlerini başlatır; başlarken karşılaşılan tüm yetersizliklerdir,
Uranüs medyumlara özgü nitelikler kazandırır,
Neptün mistik özellikler verir,
Septimüs (Pluto) bilinçlenme demektir,
Arkturus (Sabit Yıldız) gelişime katkıda bulunur.

İsa peygamberin havarilerinden Yohanna’nın Esinleme Kitabında astrolojiye ilişkin özlü sözler bulunmaktadır. Aslan, canavar, adam ve kartal tanımları astrolojide Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burcu simgeleridir. Bunlar yeryüzünün kurucularıdır. Oniki Zodyak burcu Öncü, Sabit ya da Değişken niteliklidir ve her nitelik grubunun içine dört burç girer. Burçlar dört elemente ayrılır: Ateş, Toprak, Hava ve Su. 

Sürekli olarak yinelenen yedi sayısı, hem salgı bezleri sayısına hem de İncil’in yazıldığı tarihte bilinen gezegenlerin sayısına eşittir. Oniki sayısı ise Zodyak burçlarıyla bağlantılıdır.

Ateş burçları fiziksel canlılık sağlamaktadır. Toprak burçları maddi alemle, Hava burçları zihinsel süreçle bağlantılıdır. Su burçlarının ruhsallıkla bağlantısı vardır. Bunlardan başka, üç temel bölünme bu eğilimlere canlılık katar ya da baskın bir özellik kazandırır (Öncü burçlar), yapıcı ya da heveslidir (Sabit burçlar), aydınlatıcı ya da işbirliğine yatkındır (Değişken burçlar). 

Astrolojide kişilikler Yükselen Burç kapsamındadır. Bireysel özellikler ise Güneş burcunun kapsamına girer.

Progres açılar Yükselenle ya da birinci evle bağlantılıdır çünkü ruh, bedenden ayrılmak üzeredir. Dördüncü ev de bundan etkilenir çünkü bedensel işlevler (davranış ya da iş görme yeteneği) sona ermektedir. Nihayet, sekizinci ev de etki altında kalır çünkü bedenin hükmettiği ruh ve ruhsal güçler başka bir boyuta geçmek üzeredir. Tümüyle olmasa bile, alın yazısını önemli ölçüde progres açıların belirlediği kabul edilmektedir. 

Ünlü Bir Medyumdan Astrolojik Açıklamalar – Edgar Cayce

​Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.