Karmayı Anlamak Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

923

Karma her şeyden önce sağlığımızı etkiler. Güçlü ve sağlıklı bir fiziksel beden, güçlü bir ruh iyi bir karmanın belirtileridir. Kötü genetik karma ise aile hastalıkları ve karmik izleri gösterir.

Şiddetli atalar karması nedeniyle bir kişi bu hayatta sakat veya zihinsel engelli olarak doğabilir. Atalarımızdan kalan maddi miras öncelikle atalar karmasının ciddiyetine bağlıdır. Atalar karmasının somut yönlerine ek olarak, görünmez tezahürleri de vardır.

Kalıtım, güçlü ve sağlıklı bir fiziksel beden, bireyin başarısını ve içsel refahını etkiler. Şiddetli atalar karması olan bir kişi, kendi ahlaksızlıklarını ve sosyal kargaşasını aşmada sayısız zorluklarla karşılaşmak zorundadır. Bu insanlar sürekli olarak kendilerine ve çevrelerine mutsuzluk çeker. Karma; bir kişinin isteklerini ve enerji durumunu etkileyebilir. Ağır atalar karması, bir kişiyi sürekli canlılıktan mahrum eder. Negatif atalar karması genellikle bilgi akışlarını engeller ve bir kişi doğru zamanda doğru yere ulaşamaz. Bütün bunlar bireyin gelişimini bozabilir. Karma hem erkek hem de kadınlardan aktarılabilir. Genellikle erkeklerin soyundan erkeklere ve kadınların soyundan kadınlara geçer. Ancak bu kurala uyulmadığı zamanlar da vardır.

Ailede sadece bir çocuk varsa, kural olarak hem erkek hem de kadın soyunun karmasını taşır. Ailelerde tüm çocuklar aynı cinsiyetten ise, o zaman biri erkekten karma, diğeri kadından karma alabilir. Büyük ailelerde, bir veya daha fazla çocuğun bu yükü hiç taşımadığı da olur.

Enkarnasyondan önce, ruh bu reenkarnasyonun amaç ve hedeflerine uygun olarak bir yer, zaman ve ebeveyn seçer, bu sırada görevlerini yapar ve deneyim birikimine katkıda bulunan ilgili yaşam derslerini alır.

Bu nedenle, bireysel karma ve atalar karması belirtileri birbiriyle yakından ilişkilidir. Geçmişin ağır karması nedeniyle, bu yaşamdaki bir kişi bir dilenci aileye doğabilir veya çocukluğunda ebeveynlerini kaybedebilir.

Karmik kötü şans, engelli olarak doğmak veya zihinsel engeli olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kalıtsal hastalıklardan muzdarip olacağı gerçeğiyle ifade edilecektir. Kural olarak zor bir kaderi olacak, toplumda sürekli olarak başarısızlıklar yaşayacaktır. Örneğin, önceki yaşamdaki bir kişi başka birini öldürürse daha sonraki bir enkarnasyonda anemi kazanabilir.

Kendini ve etrafındaki dünyayı gerçek ışıkta görmeyi reddeden bir kişi, gerçeği duygu ve sezgi yoluyla deneyimlemeyi öğrenmek için bir sonraki enkarnasyonunda fiziksel olarak kör doğabilir. Geçmiş hayatında sabırsız olan ve sonuna kadar kimseyi dinleyemeyen biri, bu hayatta hiç kimsenin onu dinlemek istemediğini düşünebilir.

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.