Kozmik Enerji ve Merak Edilenler

Kozmoenerji Nedir? 

 

Kozmoenerji aynı zamanda kutsal bilgi olarak da adlandırılabilir, bu metod her şeyden önce benzersiz, iyileştirici, spiritüel ve sürekli gelişmekte olan bir uygulamadır. Kişinin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü sağlamak için bir araya getirilen belirli bir bilgi ve beceri sistemidir. Kozmoenerji metodu, enerji kaybını onarmak ve aynı zamanda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklardan özgürleşmeye yardım etmek için belirli titreşimlerdeki kozmik enerji frekansları (kanalları) ile birlikte kişiye kapsamlı bir şekilde etki etmenizi sağlar. Kozmik enerjinin benzersizliği, kişilerin fiziksel bedenlerini temizleyebilmesinde, sonrasında bu bedenleri hayati enerji ile doldurabilmesinde, insanların biyoenerji alanlarını (auralarını) geri kazandırmasında ve onları çeşitli negatif programlara karşı dirençli hale getirmesinde, aynı zamanda öfke ve sinirden kurtarmasında yatar. 

Kozmoenerji, ''seçilmişlerin'' gizli bilgisi ya da kaderi değildir. Bu metod, öğretmenden öğrenciye inisiyasyon ve teorik eğitim yolu ile aktarılan, her yaştan kişi için (yaşı, yetenekleri, sağlık durumu vb. ne olursa olsun) erişilebilir bir metoddur. Kişi kendini kozmoenerjiye adadığında kanallarla birlikte bir bütün olmayı deneyimler ve evrende bilinçli bir şekilde hareket eder. Kişi, öğretinin derinliğinde yol alarak diğer kişilerin yolunda kozmoenerji ile ışık saçabilir, çok ileri bir kavrayış ve bütünleşme sonucu olarak öncelikle evrenin ve sonrasında kozmoenerji üstadının onayı ile birlikte diğer insanlara da bu öğretiyi inşa edebilir.

 

Tarihte Kozmoenerji

 

Bütünsel bir yön olan kozmoenerji yöntemi yakın zamanda yaygın olarak bilinir hale gelmiştir (20. yüzyılın sonlarında), ancak bazı kısımları öyle ya da böyle eskiden kullanılmış diğer geleneksel, spiritüel ve şifa uygulamalarında da mevcuttur. Yüzlerce nesil boyunca gelmiş geçmiş şifacıların deneyiminin mirası olan ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan enerji kanalları, yavaş yavaş modern kozmoenerjinin temelini oluşturmaktadır. Bugün bu evrensel uygulama, kişinin Kozmos'un en iyi, güçlü ve bilgili enerjisiyle temas etmesine, görmeye ve aydınlanmaya, şu andaki gerçekliğin dikte ettiği zor koşullarda hayatta kalmaya, farklı bir bakış açısı kazanmaya, toplumdaki yerleşmiş fikirlerle sınırlı olmadan başarısızlık ve rahatsızlık çemberlerini kırıp onlardan kurtulma yolunda bize yardımcı olur. 

 

Kozmoenerji ve Diğer Şifa Metodları Arasındaki Fark Nedir? 

 

Kozmoenerji genellikle diğer uygulamalar, özellikle biyoenerji, ile karıştırılır. Ancak ikisi birbirinden tamamen farklıdır. İkisi arasındaki temel fark; Kozmik Enerji uygulaması Evren’in enerjisini kullanır, biyoenerji ise kişinin kendi enerjisini kullanır. Kozmoenerji operatörü birinin iyileşmesine yardımcı olmak amacı ile kendi enerjisini harcamadan evrensel frekans kanallarını bilinçli olarak uygun alana yönlendirir, biyoenerji uygulayıcısı ise yaptığı uygulama boyunca kendi enerjisinden kaybeder ve bu durum kişi için güvenli değildir. Kozmos’un enerjisi herhangi birinin kendi enerjisinden (biyoenerjisinden) çok daha güçlüdür ve karşılaştırılmaları söz konusu dahi olamaz, kozmoenerjinin çok daha verimli bir metod olmasının sebebi budur.

 

Kozmoenerji ve Din İlişkisi

 

Kozmoenerjinin din ile hiçbir ilgisi yoktur. Ne bir öğreti ne de bir inanç, ne dini bir dünya görüşü ne de felsefi bir kavramdır. Kozmoenerji, kendine ve başkalarına sağlık ve uyum sağlamak için yardımcı olmanın bir yolu veya aracıdır. Bu nedenle, Hristiyanlar, Budistler ve Müslümanlar kozmoenerjiyi kullanabilir ve bu yöntem birçok ülkede de yaygınlaşmıştır. Kozmik Enerji hiçbir şekilde kişinin ahlaki, etik, dini veya manevi standartlarıyla uyum içinde yaşamasını engellemez.

 

Kozmik Enerji ve Sağlık 

 

Kozmoenerji, kişiyi nazar, lanet gibi negatif programlardan arındırmak için en üst düzey teknolojidir. Kozmoenerji yöntemini kullanarak iyileşmeye yardımcı olma durumu enerji merkezleri, yani çakralar üzerinde kozmik enerjiyi kullanarak insan vücudunun enerji kayıplarını yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. Çakralar kozmik enerjiyi alıp bu enerjiyi vücuttaki enerji eksikliğinin oluştuğu zayıf alanlara yönlendirebilir. Uygulamalardan önce rahatsızlıkların temel sebeplerini bulmayı amaçlayan teşhisler yapılır. 

(...)

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

 

UYARI: işbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.

© 2019 by Mehmet Levent Ünal.