Bilincin Genişlemesi Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

946

Yaşam; çeşitli canlı organizmaların çevre ile etkileşimlerinin bir sonucu olarak enerji-bilgi deneyimini biriktirme sürecidir. Sınırsız uzayın çeşitli yerlerinde nesilden nesile var olan çok sayıda yaşam formu, çevreleyen uzay-zaman odağı ile aktif olarak etkileşime girerek kendi enerji-bilgi deneyimlerini kazanır. Bu durum insanlar da dahil olmak üzere yaşamın herhangi bir gelişim düzeyinde gerçekleşir.

Bizim dünyamızda, yani insanın çevreyi duyularıyla algılamayı öğrendiği bu uzay-zamansal alanda, virüslerden ve bitkilerden tutun yüksek primatlara kadar çok çeşitli organik yaşam formları bulunur. Burada, bizim dünyamızda, insanın kendi amaçları için kullanmayı öğrendiği, bizim açımızdan cansız olan enerji konfigürasyonları vardır. Başka bir deyişleinsanlık, dünyada ve onu çevreleyen uzayda, kendisini çevreleyen alan hakkında yavaş yavaş bilgi biriktirir hale gelmiştir. Örneğin, geçtiğimiz yüzyılda yaşamış insanların bilmediği virüsler artık virologların detaylı araştırmalarının konusu oldu. Elbette bu bilgiler insanlığın somut keşfinden önce de vardı, ancak fikirlerimizin sistemine, onların varlıklarının gerçekliğini fark etmeyi başardığımızda girdiler.

Benzer şekilde çevredeki uzayda petrol gibi cansız bir enerji konfigürasyonunun varlığını fark eden insanlar, özelliklerini ve onu kullanma yollarını incelemeye başladılar. Kısacası, önce çevremizdeki uzayda yeni bir şeyin farkına varmaya çalışırız ve ardından yeni gerçekleşen nesneyi analiz etmeye, özelliklerini belirlemeye ve ona nasıl davranılacağına karar vermeye başlayan entelektüel bileşenimizi açarız. Enerji-bilgisel deneyimin gerçek birikimi, çevrede neler olup bittiğine dair artan bir farkındalıkla veya kişinin kendi bilincinin genişlemesiyle başlar. İnsan bilincinin görüş alanına giren her şey, onun zekasının neşteri altına da girer. Ancak bazen gelişmiş aklın kendisi, daha önce bilinmeyen, henüz bilinçli olmayanı keşfetmek için dikkatimizi nereye yönlendirmemiz gerektiğini söyler. Bu tür "ipuçları", aklın karmaşık bir doğal nesneyi yapısal olarak modelleme ve yarattığı modeli analiz etme yeteneğinin sonucudur.

Bizi çevreleyen dünyaya yönelik bilincimiz, henüz kendi alanına düşmemiş olan her şeyi ısrarla gerçekleştirmeye çalışır, yani kendi genişlemesi ve gelişimi için çabalar. Benzer şekilde, taşıyıcısı başka olan, insanlardan farklı yaşam biçimleri olan bilinç gelişir.

Modern teknojenik uygarlık da bizi çevreleyen gerçekliğin idrak yolunu izler. Bununla birlikte, bu uygarlığın dünyayı kavramaya çalıştığı yöntem, insan duyularını kopyalayarak duyarlılık aralığını artıran daha kesin araçların geliştirilmesiyle sınırlıdır. Örneğin, teleskop ve mikroskop, insanın görme olanaklarını genişleten cihazlardır.

Modern temel bilim, etrafımızdaki daha önce bilinmeyen nesneleri ve süreçleri aramakla meşgul. Bazen bilim insanlarıtarafından yaratılan entelektüel gerçeklik modelleri, henüz gözlemle erişilemeyen alanlarda bilinmeyenin varlığını tahmin edebilir. Örneğin, periyodik tablo gibi bir entelektüel model, evrende henüz keşfedilmemiş elementlerin varlığını etkili bir şekilde öngördü ve tahmin etmeye de devam ediyor. Model öngörünün ortaya çıkmasının, aklın gelişiminin doğrudan bir sonucu olarak görülüyor ve modern bilim yöntemleriyle çevrelenen gerçeklik bilgisinin gelişiminde güçlü bir faktör olduğu oldukça açık hale geliyor.

Uygulamalı bilim, temel keşifleri takip eder ve herhangi bir yeni keşfin önemini insanlığa olası yararı bağlamında değerlendirir. Aslında bizim için neyin yararlı olduğu ve varoluşumuzun farklı aşamalarında bu soruya nasıl cevap verdiğimiz sorusu bence bir mihenk taşıdır ve akıl için henüz çözülmemiştir. Bu makalede, uygulamalı bilimin ısrarla insanlar için yararlı fikirler ve süreçler ürettiğini, yararlılık için net kriterlere sahip olmadan ve keşiflerinin uygulamasının olası sonuçlarını her zaman hayal etmediğini kabul etmekle sınırlayalım. Bir sonraki teknolojik patlamanın sıcağında, genellikle kişinin çevresinin ayrılmaz bir parçası olduğunu unutuyoruz ve bu nedenle bizim bakış açımıza göre herhangi bir “yararlı” ürünün en azından çevremizdeki her şey için güvenli olması gerekiyor.

Böylece, çevredeki gerçekliği temel ve uygulamalı bilim yöntemleriyle, parlak keşifler ve şaşırtıcı teknolojilerle birlikte kavrayarak, medeniyetin varlığının temelini etkileyen birçok çözülemez sorunla karşılaşıyoruz.

Tarihinin bu noktasında gelişmiş zekamız, dünyayı anlamak için temelde farklı yöntemler arama olasılığına dikkatçekmeye başlar ve kendi kendine şu soruyu sorar: "Aslında, neden gerçekliği sadece bildiğimiz duyu organlarının araçsal uzantısıyla keşfediyoruz? Bir insanın kendi bilincini kendi pahasına genişletmesine izin veren başka doğuştan gelen yetenekleri var mı? ” Böyle bir soru sorulduğunda, atalarımızın yüzyıldan yüzyıla belirttiği gibi, bu gizli yetenekleri keşfetme umuduyla bir arayış başlar. Kendini aramak ya da başka bir şekilde "kendini tanımak", istisnasız birçok eski öğreti ve tüm dinler tarafından tavsiye edilir. Bu yönde hareket ederek, insanın büyük gizeminin açığa çıkmasına yol açan en şaşırtıcı keşiflerin bizi beklediğini savunurlar. Eski halkların dünya ve insan hakkındaki şaşırtıcı bilgileri bu yöntemle elde edildi. O uzak zamanlarda, insan zekası hâlâ zayıftı ve "içsel yol"un öncüleri için her zaman etkili bir destek ve koruma işlevi görmüyordu. Bizim için insan ve bu bilinmeyen dünyadaki yeri hakkında paha biçilmez bilgi taneleri çıkararak yok oldular. Onların torunları olan bizlerin ise yapması gereken, böyle insanların cesareti karşısında başımızı eğmektir.

O zamandan bu yana binlerce yıl geçti ve şimdi, insanlığın zekası en yüksek düzeyde gelişme ve esneklik gösterdiğinde, tekrar kendimizi incelemeye dönmenin zamanı geldi. Belki de bu girişimde, biz insanlar başarıya güvenebiliriz ve gelişmiş bir zeka ile donanmış olarak, bilinmeyene meydan okuyabiliriz. Size sunmaktan onur duyduğum bu yeni KozmikEnerji teknikleri, eminim ki kendi benliğinizi ve çevremizdeki dünyayı tanıma yolunda güvenilir koruma ve gerekli hızı sağlayacaktır.

Akademisyen V.A. Petrov

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.