Bir Savaşçının İç İstikrarı Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1351

İnsan varlığının özü süreksizliktir. Ne insanların dünyasında ne de açık gerçeklikte kalıcı ve değişmeyen bir şey olamaz. "Her şey akıyor, her şey değişiyor," dedi kadim insanlar ve kesinlikle haklıydılar. Büyük medeniyetler doğar ve yıkılır. Parlak ve şeytani fikirler tüm uluslara egemen olur ve onları kardeş savaşlarının uçurumuna iter. Sosyal durgunluğun kısa dönemleri, siyasi ve psişik devrimlerin ayaklanmasına yol açar. 

Ahlak ve güzellik hakkındaki fikirler değişiyor ve mevcut bilimsel paradigma da sürekli değişmektedir. Dünya borsalarındaki ruble ve dolar döviz kurları sürekli dalgalanıyor ve her sabah uyanıyor, dünden bugüne önemli ölçüde farklı yeni bir dünyaya giriyoruz. İşte bu nedenle Kızılderililer "Aynı nehre iki kez giremezsiniz." dediler. Gerçekten de öyle, bundan bir sonraki her an, bu nehir biraz daha farklı olacaktır. Kural olarak kendimiz bu değişiklikleri fark etmek istemiyoruz, yoğun ve istikrarlı bir varoluş için yoğun ve boşuna çabalamakla birlikte, hem bizim yaşamlarımızda hem de arkadaşlarımızın ve düşmanlarımızın yaşamlarında sürekli değişiklikler oluyor.

Bu tür aldatıcı niyetler ne yazık ki çok üzücü ve maalesef insanlığın ezici kısmının doğasında var. Bir şeylere, paraya, çevreye, toplumsal statüye ulaşmaya ve en önemlisi kendimize ait imgelere olan bağlılığımız bizi Evrenin bilinmeyen titreşimlerine karşı bağışık kılıyor. Başka bir deyişle, kendi alışkanlıklarımız ve bağlılığımız bizi asıl amacı daha yüksek bir sosyal statü elde etmek ve kendi imajımızın derecelendirmesini güçlendirmek olan beceriksiz, pasif, kötü şöhretli insanlar yapıyor. Bu yarışta, insanlar düşman, arkadaş ve meslektaşların bilinçlerini aşabilirken, gerçek hayat militan bir insan bilincine girmeden akar.

Kozmik enerji geleneğinin savaşçıları ve diğer bilgi sistemleri, okullar veya dini mezheplerin savaşçıları, çevredeki dünyanın tutarsızlığı, akışkanlığı ve kendi varlıkları üzerinde sürekli olarak düşünmek zorundadır. Sadece bu tür düşünceler eklerimizin, korkularımızın ve umutlarımızın hayali doğasını anlamamıza izin verir. Ve sadece bu kadar derin düşünceler, dün veya yarın değil, burada ve şimdi yaşadığımızı fark etmemize izin verir. Sonuçta, dün geçti, ama yarın gelmeyebilir!

Böylece, dünyanın akışkanlığı ve kişinin kendi varlığının farkındalığı, kozmik enerjiye hazırlanmasında zorunlu bir adımdır. Evrenin yeni frekanslarının genişletilmiş algısını sınırlayan sonsuz sayıda psişik blok ve alışkanlığı ortadan kaldıran bu farkındalıktır. Bu duruma ulaşmak çok zordur. Bu, kişinin kendi ile acımasız bir savaştır ve bu yüzden bilgi yolunu takip eden insanlara savaşçı denir. Bazen para, ev, araba ve benzeri maddi şeylere bağlılıktan vazgeçmek toplumsal durumlardan daha kolaydır. Kazanıma ya da kayba, zevke ya da acıya olan bağlılığı yenmek çok daha zordur, çünkü bunlar fiziksel dünyanın dışındadır ve başkaları tarafından kişiliğin kendisinde, kesinlikle sevdiğimiz ve desteklediğimiz bu görüntüde var olurlar. Kişinin kendi ego görüntüsünün tezahürü, kırmızı çizgisi olan çoğu insanın hayatı boyunca işler. Fakat imaj, ne kadar önemli olursa olsun, sadece birey tarafından kendisi hakkında yaratılan ve başkalarına dayatılan bir efsanedir. Yaşamı kendiniz hakkında bir efsane inşa etmek ve sürdürmek için harcamanıza değer mi? Böyle bir soru genellikle ölümün eşiğinde gelir ve buna hayal kırıklığı yaratan bir cevap yaşamın anlamsızlığı fikrine yol açar. Gerçekte anlamsız olan yaşam değil, sevdiği imajını yaratan ve gösteren kişinin eylemleridir. Yeryüzünde kendilerine ayrılan tüm zamanlar alınır ve gerçek hayata geçilir… Ne yazık ki, bu çoğunluğun kaderidir.

Geleneğimizin savaşçıları, Evrenin daha yeni yüzlerini algılayarak, dünyanın değişkenliğini deneyimleyerek öğreniyorlar. Onlar için kendi imajını koruma görevi enerji, entelektüel güç ve zaman kaybıdır. Bu insanların hedefleri, yeryüzünün para biriktirme, zafer ve bereketlerinin çok ötesine geçiyor çünkü bu şeylerin gelecekteki doğasının, akışkanlıklarının ve değişkenliklerinin farkındalar. Hayalet gibi temsili şeyler peşinde koşmazlar, ama şimdi ve burada yaşamın doluluğunu bilmek için çabalarlar.

Gerçeklik konusunda böyle bir farkındalığa ulaşan savaşçılar, Kuzey Amerika yerlilerinin tek bir cümleyle tanımladıkları içsel kararlılığı elde ederler; “Yüzünüzü değiştirmeyin”. Ayrıca, bir savaşçının harici bir gözlemci açısından belirli bir acil durumda nasıl davrandığı da önemli değildir. Edinilen iç istikrar, her durumda tek doğru kararın alınmasını sağlar. Şahsen, bazen, kendi zevkim uğruna, kendime görünüşte duygusal davranışlara izin verebilirim, ancak iç istikrarın aynı kaldığını ve dışsal tezahürlerin neşe, şiddet, öfke, duygusallığı oynayan bir kabuktan başka bir şey olmadığını garanti ederim.  İç istikrar, savaşçı kozmik enerji gücünün kaynağıdır ve onsuz, herhangi bir kişi, Evrenin güçlü güçlerinin elinde sadece sefil bir oyuncaktır.

Bu yüzden geleneğimizin savaşçıları, dikkatlerini geçmişe veya geleceğe odaklamaktan kaçınırlar, bu geçici mekânda kendi varlıklarını fark etmeye çalışırlar. Bu davranış, öğretmen tarafından iletilen kazanılmış ek enerji titreşimlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi ve hissetmenizi sağlar. Öğrenme süreci kendi kendine hızlanır. Aynı zamanda, savaşçının diğer dünyalara seyahatlerinde hayati olan iç istikrar ve Evrenin bilinmeyen enerjik özleriyle temasları büyüyor. Eğer sevgili okuyucu, kozmik enerji savaşçısı ile konuşmak zorunda kalacaksanız, o zaman bu insanların her zaman dost ve güler yüzlü olmasına dikkat edeceksiniz. Bu, bir savaşçının dünyanın akışkanlığı üzerine düşündüğünde ve alanın ek titreşimlerine ayarlanması sonucu elde ettiği edinilmiş iç istikrarın sonucudur. Günlük fırtınalar veya etrafındaki kişilerin duygusal patlamaları savaşçının enerji yapısını sarsamaz. İç istikrar sadece savaşçının gücünün kaynağı değil, aynı zamanda aşılmaz savunmasının da kaynağıdır. Değişen koşullara yeterince karşılık veren savaşçı dışarıdan gelen saldırılar için ulaşılamazdır ve bunu bilerek, her zaman dostça muhatap olur ve samimi biri olarak kalır.

Tabii ki kelimelerimde süpernova yok ve çeşitli ezoterik öğretilerin takipçileri de iç istikrar durumuna ulaştı. Doğru, çok az şey başarıldı, çünkü bu okulların teknisyenleri uzun yıllar süren zor eğitim ve çileli bir yaşam tarzını talep ettiler. Birçoğu; öğrencinin fiziksel ve zihinsel sağlığı için güvensizdi, uzun gelişimleri sırasında birçok trajik olay meydana geldi. Geleneklerimiz, kozmik enerji savaşçılarının eğitiminde mantıksız bir risk içermez, çünkü frekans ayarının dünyanın akışkanlığı hakkında derinlemesine bir farkındalık ile birleşimi öğrenci için otomatik koruma sağlar. Sağlam bir kendine güven, onlarca ve yüzlerce kez daha hızlı gelişerek daha güvenli öğrenmeyi teşvik eder.

Sonuç olarak, okuyucuya bir insan olarak doğma fırsatının çok nadir bir ayrıcalık olduğunu hatırlatmak istiyorum ve bu nedenle hayatımıza paha biçilemez bir hediye olarak değer vermeliyiz. Kaderimiz, bu hediyeyi, bilgi birikimini, takip ederek amacı için kullanmak ve dünyanın geçici “değerleri” ve sosyal önemi için harcamamaktır. Bir insan olarak doğdunuz, bu harika hediyeye layık olun!

Akademisyen V.A. Petrov

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.