İnisiyasyon ve Kozmik Enerji Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

2376

***PARAMPARA : bir sistemin ya da bir bilginin kuşaktan kuşağa, öğretmenden öğrenciye bire bir aktarılarak günümüze değişmeden ulaşması durumu. Bu bilgi akışında bir kesinti ya da değişiklik olduğunda geleneksellik bozulur.*** 

İnisiyasyon bir hoca olmadan gerçekleşemez!

Kozmoenerji bir kendini geliştirme yoludur, bunun anlamı problemlerden, depresyondan, acıdan, üzüntüden, memnuniyetsizlikten ve daha birçok şeyden kurtulmak demektir.

Bu yol problemlerden kaçmaya ve onları unutmaya yönelik değildir, onun yerine dünyanın gerçekliği üzerine, hayatın gerçekte​​​ ne olduğuna illüzyonlar ve abartılar olmadan tam bir kavrama gerektirir. Dünyanın gerçek resminin farkında olmak, bir insanın çaresiz hissetmeyi bırakmasıyla spiritüel kurtuluşa yol açar.

KEN uygulayıcıları sakin, memnuniyet ve iç güç kazanırlar.

İnisiyasyon sadece hayatta mutlu olmayı öğretmez, aynı zamanda umutla ölmeyi de öğretir. (Cicero, Legibus, ıı,xiv,36) Plato, Pausanias, Strabo, Diodorus ve onlarca yazar inisiyasyonun faydalarını ifade ediyor; Cicero’nun buna olan coşkusu büyük oranda ilgilenenler ve kısmen ilgilenenler olarak herkes tarafından paylaşıldı.

Kozmoenerjinin inisiyesi spiritüel öğretmenler aracılığı ile aktarıldı, devam eden öğrencilerin sürekliliği, güç ve bilginin öğretmenden öğrenciye transfer edilme geleneklerinin hepsinden, geçmiş Parampara’larda bahsedilmişti. ''Korunmuş Tanrılardan, Korunmuş Tanrılara'' sözünde de açıkça belirtilmiştir. Bir öğrenci ancak bu zincir üzerinde bulunan bir öğretmenden gerçek bilgi ve kutsal enerjiyi alabilir. 

Kozmoenerji, Chutta Blok, Zoroastrianizm, Ayurveda, ve diğer çalışma metodları yine bu Paramparalar ile iletilmiştir. Ancak bu Paramparaların birçoğu yoktur. İnsanlar kandırılmışlar, bu yüzden daha sonra takıntı ve akıl hastalığının gelişimi ile rahatsız edici hale gelmiştir. 

Bir öğretiyi inisiyesi ile birlikte kabul etmeden önce öğretmeninize şunu sorun; ''Bu öğretinin Paramparası nereden geliyor?'' Ancak ruhsal bir öğretmene sahip olmuş bir kişi ruhsal bir öğretmen olabilir. 

Kozmoenerjinin Paramparası Şambaladan (Dünyadaki insanlığın çok iyi öğretmenlerinin olduğu yer) gelir. Şambala binlerce yıldır devam eden bir zincire sahiptir, lemurlar ve atlantislilerden gelir. Bu ırkların ölmesinin ardından, gizli bilgiler başka amaçlar ile kullanılmaya başlandı, bilgi bizim medeniyetimize ve yetiştirilmiş öğretmenlere (antik mitolojideki tanrılar) geldi ardından Mısır, Tibet, Hindistan, Güney ve Kuzey Amerika papazlarına geçti. İnisiye olanlar bilgilerini ve güçlerini seçilmişlere aktardı. Gizli bilgilerde içsel ve dışsal yönler her zaman oldu ve olacak.İçsel kısıma ancak seçkinler erişebilirdi, dışsal olanlar ancak bilgiyi spiritüel gelişim düzeylerine göre algılamaya hazır olanlar tarafından kullanılabilir. İnsan gelişiminin yeni bir düzeye geçişinin zor olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Bu süreklilik zincirinde gizli öğretiler, bugünlerdeki adı ile kozmoenerji, Roerich ailesi tarafından aktarıldı ve uzun bir süre gizli laboratuvarlarda çalışılıp araştırıldı. Günümüzde kozmoenerji, kendilerini geliştirmek ve başkalarına yardım etmek isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Mükemmel bilgi ancak mükemmel bir kaynaktan gelebilir, tüm bilgilerin yuvası Tanrı’nın kendisidir, disiplinsel bir sıra ile Paramparalar aracılığıyla aydınlanmış bir ruhtan diğerine aktarılırlar.

Yıllar boyunca birçok kozmoenerjist Tibet ve Hindistan’ı defalarca ziyaret edip, spiritüel olarak dünyaca tanınmış liderler ( Dalai Lama, Babaji Baba Virsa Singh,  Sonam Jorfal Rinpoche (Tibet, Nepal), St. Acharya Mahapragya (India, Jaina Yoga), Prof. Remiyar Pervez Karanjiya (Zoroastrianizm) ve başkaları) ile tanışmıştır, oturumlar düzenleyip kozmoenerji inisiyasyonlarının kutsal kökeninin, güvenirliliğinin ve saflığının onayını aldılar. Paramparaların süreklilik zincirinde bir bağlantısı olan öğretmenin İnisiyasyonlarında, güç; öğrenciye aktarılır ve her kanalın titreşim frekansı öğrencinin enerjisine ayarlanır.

Kanalları parampara olmadan açmak imkansızdır.

Bir öğretmen olmadan inisiyasyon gerçekleştirilemez.

Bir öğretmen ancak bir insan ve spesifik tek bir kişi olabilir, astral beden, uzaylılarla ve tanrı ile iletişim kurduğunu iddia eden biri olamaz. Parampara yalnızca yaşayan bir öğretmenden öğrencisine transfer edilebilir. Paramparayı temsil edenler - öğrencinin güç ve bilgi transferinin sürekliliği zinciri, toplumdaki öğretinin gerçekliğini temsil eder. Öğrenci (uygulayıcı), paramparanın spiritüel koruması olan uygun metodlara insiye olmalıdır. İnisiyasyonlar öğrenciyi bilgiye ve uzayın üstün enerjilerini kullanmaya yönlendirir. Öğrenci spiritüel mükemmellik konusunda kararlı ve atik olmalı, öğretmenini kalbi ile seçmelidir. 

Ve burada şu ilke işe yarayacaktır; ''Öğrenci olgunlaştığında öğretmeni ona gelir." Öğretmenler arasında rekabet yoktur. Her öğrenci, egregorlarını karmik bağlantılarla kurduğu ve hak ettiği öğretmene gidecektir. Hiçbir şey tesadüf değildir. 

Paramparalara inisiye olmuş, hocası ile spiritüel bağını sürdüren ve onunla iletişimde olan öğrenciler inisiyasyonların gücünü asla kaybetmez, aksine yardıma ihtiyacı olan aile üyeleri, akrabalar ve yardım arayan herkesle birlikte daha fazla iyileştirici güç kazanır.

İnisiyasyon benliğin bilinç genişlemesidir, o benliğin bilgeliğinin görünüşü ile birleşmiştir. İnisiye; bilginin prensibine gelişimi dahil eder ve insanın hedefini anlamasını belirler ve bunlar mantıklı bir katılım, sevgi ve hizmet yoluyla olacaktır.

İnisiyasyon olanlar, spiritüel aleme ilk adımlarını atmış ve her biri daha da büyük bir keşfin anahtarı olan spiritüel buluşları ilk defa deneyimlemişlerdir.

Her bilinç genişlemesini, merdivenin her basamağını, atılacak bir sonraki adımı insiye açar. Her inisiye bir sonraki adımdaki yüksek insiyeleri gösterir. İstekli bir kişinin (sıradan bir insan, inisiye olmuş biri, öğretmen, Chohan (lord, tibette 'Dharma’nın lordu') veya Buddha olsun) sabit bir yerde kalması ve gelecekteki süreç için yetersiz olması durumu asla gerçekleşmez. 

Her büyük inisiyasyon, küçük inisiyasyonların sentezidir, ve sadece günlük hayat meselelerindeki bilinci genişletmek için gelir, aldığın eğitimlerin tekniklerini kullanır, ve kişiyi önceki basamakların doruk noktasına ulaştırabilir. 

İnisiyasyondan sonra insan atomu, sadece kuvvetler ve etkiler tanınmaya başladığında gelişim aşamasına girer. Uzaydan gelen negatif güç akışlarının bilinçli düzenlenmesinin yöntemleri anlaşılır anlaşılmaz, negatif güçlere karşı direnç bilinçli bir şekilde, bilimsel doğrulukla gerçekleştirilecek ve kişi onu geri dönüş yolu boyunca taşıyacak kutsal güçlere bilinçli olarak adapte olacaktır. Bu tanrı ile birleşme yoludur.

İnisiyasyonları alan kozmoenerji, toplumdaki yerini değiştirmek zorunda değildir. Kişiden istenen tek şey, mükemmel bilgiye sahip olanları (işte paramparalar bunlardır) dinlemeleri ve bu bilgileri eyleme dönüştürebilecek prensipleri takip etmeleridir. Bu şekilde herkes hayatın ve özgürlüğün en yüksek muhteşemliğine ulaşacak ve eve yani Tanrı’ya geri dönecektir. Değişime ihtiyacı olan şey beden değil, bilinçtir. 

Spiritüel gayret gösteren, zamanla geliştirilmiş teknikleri ve bilgileri insanlığa yardım etmek için kullanan, kendinin ve toplumun spiritüel dönüşümüne çok istekli her öğrenci, spiritüel bir öğretmen olma statüsüne yükselir. Öğrenci olarak uzun inisiyasyon serilerinden sonra öğretmen, bir seçim yapar ve gücü (spiritüel, ruhsal) doğru bilgi ve inisiyasyon ile öğrenciye transfer eder. Ve ancak öğretmen aracılığı ile ve Parampara’ya (gizli bilginin birincil kaynağı) dayanarak gerçekleşen bir inisiye kişiye Kozmoenerji Öğretmeni (master of cosmoenergy, yani bilgileri ve teknikleri öğrencilerine transfer eden bir öğretmen) ünvanını verir.  


-İnisiyasyon bir süreçtir, tam eğitimli bir öğrencinin kontrol ettiği ve çeşitli nitelikteki enerjileri kullandığı bilinci genişletme sürecidir, bir olay değildir.

-İnisiyasyon bir sistem, bilimsel bir süreç, dünya yaşamımızdaki kutsal enerjilerin tümünün İlahi Plan'ın hizmetinde kullanılmaya hazır hale geldiği bir sistemdir. 

-İnisiyasyon, ilahi enerjilerin engel tanımayan sirkülasyonları nedeniyle insandaki enerji merkezlerini uyandıran şeydir, aydınlanma ve özgürlüğü ancak ilahi yaşamı olan birine getirir.

-İnisiyasyon, irade ile ilgili yönünü geliştirdiğimiz kutsallığa giden yoldur. Yani kriz ve gerilim noktaları ile tanımlanan ve Sebep - Sonuç Yasası tarafından yönetilen sıralı bir dizi enerji şokudur.

-İnisiyasyon, gerilimin ana noktası, olumlu ve olumsuz enerjilerin birleşim noktasıdır. Gerginlik noktasını korurken ileride ne olacağını görür. O; bu süreçte aktif olan öğrencinin iradesidir. 

-İnisiyasyon, öğrenciyi daha büyük bir ışığa götüren bir ilham veya yeni bir vizyondur. İnisiyasyon sonu değil başlangıcı dikkate alır.

-İnisiyasyon bir krizdir, önceden yaşadığı daha az önemli krizlerin üstesinden gelmek için sabır, azim ve içgörüsünü geliştiren bir öğrencinin gerçekten geçebileceği bir olaydır. Bu, öğrencinin uygulamak için kendini zorladığı ve kişisel disiplinle mümkün olan doruk noktasıdır. 

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.