Kozmik Enerjiyi Anlamak Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

5224

Kozmik Enerji'yi Anlamak

Kozmoenerji hayatımızda son günlerde olduğu gibi çok öncelerde de tezahür etmişti. Son günlerde şifa konusunda yeni bir adım olarak karşımıza çıkarken çok öncelerde ise, Hindistan’da bir grup yogi ilk kanal olan Farun Buddha frekansına ulaştı ve onu keşfetmeye başlayıp, aynı zamanda kanalın kapasitesini de uygulamaya koydular. O zamandan beri bu gelenek hiç bozulmadı, kanallar ve metodlarla çalışma sayısı gittikçe arttı, kanallar her zaman direkt olarak öğretmenden öğrenciye aktarıldılar ve herhangi bir popüler literatür veya bilim tartışmalarına konu olmadılar. Diğer bir deyişle, genel toplum için pek uygun değillerdi. 

Peki bu yön nasıl bir yöndür?

Metodun özü ve rahatsızlığın gelişimine bir bakalım.

Kozmoenerji, insanı enerji bilgi sistemi, yani tin ve fiziksel beden olarak ele alır, kader ve insan sağlığı bu iki beden arasında etkileşim halindedir.  Başka bir deyişle insan sağlığı  şunlarla ilişkilendirilebilir;

Bir veya birden fazla bedende enerji eksikliği
Geçmiş yaşamlardan veya şimdiki yaşamdan gelen negatif enerji birikimi. (Yani yanlış düşünce ve hareketlerin sonucu olarak şu anda negatif bilgi birikimi)
Uyumsuz enerjisel ilişkiler veya başka bedenlerle iletişim. (Mesela çok güçlü bir astral beden ile güçsüz bir mental bedenin birleşimi gibi.)
Neredeyse tüm uygulayıcılar için problem, rahatızlığın altında yatan nedenlere etki edememektir. Rahatsızlığın semptomlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilirsiniz, ancak bu rahatsızlığın kökleri tekrar nüksedebilir ya da başka bir rahatsızlığa sebep olabilir, ya da en kötü durumda kaderi etkileyecek problemleri tezahür ettirebilir. Danışanı enerji ile doldurabilirsiniz ancak görünmeyen bedende var olan güçsüz genler, genetik ve karmik kodun doğasında var ise, kişi bu doldurulan enerjiyi kolayca boşaltabilir. Bu yüzden rahatsızlığın gerçek sebebi olan negatif bilgiler ile çalışmamız gerekir. 

Ancak bir bilgi ile çalışmak ne demektir?

Yani kişi tüm bu bilgileri kendi için geçmiş ve şimdiki yaşamlarından ''topladı'' bu da demek oluyor ki kişinin problemleri doğru yoldan saptığını gösteren birer işarettir ve bu oldukça açıktır. Yani bu iyileşme sürecinin en gerekli kısmı, kişinin kendisininin problemin nedeni olduğunu fark etmesi ve kendi üzerinde çalışmaya hazır olmasıdır.

Bir başka şey ise, bağımsız bir iş; muazzam bir zaman ve irade gerektirir. Ancak insan hayatı kısadır ve herkesin bu yolu tek başına yürüyecek güçlü bir iradesi yoktur. İşte bu nedenle çağın başında, tüm gezegenin ve her insanın kaderi kararlaştırıldığında, kanallar, yani enerji-bilgi uzay kanalları bize verildi. 

Bu nedir ve nasıl çalışırlar?

Uzay kanallarının hareket prensibi. 

Kova çağının gelişi ile birlikte Evren’in yapısı hakkındaki mekanik fikirler geçmişten bir parça haline geldi ve dünyanın holografik enerji-bilgi resmi daha da yaygınlaştı. Bu yüzden her obje (sadece insan değil) bir alan veya farklı bir alemin alanlarından (elektromanyetik, yerçekimsel, bükülmeler ve formların olduğu alanlar) toplanmış çeşitli parçalardır. Ve ilk olarak, insan dünyanın geri kalanından katı bir sınırla ayrılmaz, yani bu alanların hem olumlu hem de olumsuz olmak üzere sürekli karşılıklı etkisi vardır. İkinci olarak her küçük parçada alan, diğer tüm parçalar hakkında tüm bilgileri içerir. 

Gözle göremediğimiz objeler arasında, kişinin sağlığını ve kaderini olumsuz etkileyen alanlar vardır. 

Bunlar jeopatik, teknolojik, patojenik (rahatsızlığa neden olan şeyler), antropojenik (doğada insanoğlunun neden olduğu etkiler) alanlar ve bazı kozmik radyasyonlardır. 

Kozmik kökenin bazı alanlarının etkileri tüm insanlar için faydalıdır. İşte bu alanlardan birine 400 yıl önce bir grup hintli yogi ''bağlanmayı’’ başardı. Kozmoenerji bu alanlar ile çalışır ve onlara ''kanallar'' der. Farklı inançlardaki ve filozofik görüşlerdeki insanlar onların Yaratıcı, yüksek zihin, yeryüzüne yardım etmek isteyen veya kendi başlarına var olan daha gelişmiş medeniyetler, yogiler ya da modern fizikçiler tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tartışabilirlerdi ancak onları yalnızca insanların yararına almayı ve kullanmayı öğrendiler. İnsanın bağlı olduğu bu hipotezler ne olursa olsun, tek bir şey kesindir; bu alan insan bedeni üzerinde harekete geçtiğinde, danışanın stres ya da kötü sözler yüzünden aurasında kalan enerji yırtıkları onarılır, negatif enerji (bilgi) vücuttan atılır ve kanalın işlevine bağlı olarak pozitif enerji ile doldurulur.  Bunun sonucunda, kişinin dünyaya karşı bakış açısı değişir, problemleri kendine çekmeyi bırakır, hayatındaki negatiflikleri anlamak ve üstesinden gelmek için çabalar, kader pozitif anlamda değişir, rahatsızlıklar iyileşir. Elbette diğer medikal sistemlerde olduğu gibi, ilerlemiş bir rahatsızlığın iyileştirilmesine yardımcı olmak daha fazla zaman alacaktır. Ayrıca hiç kimse kronik rahatsızlığı olan danışanların bu problemden birkaç uygulamada tamamen özgürleşeceğinin sözünü vermez. Ancak bu durumu önemli ölçüde hafifletmek mümkün. 

Birçok danışanda, auranın bir kez iyileştirilmesi ve temizlenmesinden sonra iyileşme görülür, görülemeyen şeyleri görebilme yeteneği ortaya çıkar. Kişi, sevdiklerine yardım etmek için ruhu ve bedeni ile birlikte çalışmaya başlar. 

Kozmik Enerji Eğitimi

Öğrencinin kanalları almayı öğrenmesi için bazı metodlar vardır. Kozmoenerjinin kendisi için etkili bir koruma inşa etmenize, ağrıyı hafifletmenize, rahatsızlıkların iyileştirilmesine yardımcı olmanıza, danışana yönlendirilen büyü ve nazarla başa çıkmanıza olanak sağlarlar. 

Kanallara inisiye olmak uygulayıcının verimliliğini artırır, bununla birlikte kozmoenerji eğitiminin kendisi başlar. Şifa bloğundaki kanallar, geleneksel fiziksel rahatsızlıklarla ilgili problemlerle başa çıkmaya yardımcı olur. Her biri kendi uzmanlık alanında çalışan 19 kanal vardır. Magic Blok kanalları ise etkili bir şekilde, nazar, büyü ve lanetten arındırırken, uygulayıcıya rahatsızlık ve iyileşme yöntemlerinden hangisini seçeceği hakkında bilgiler verir, kişinin görüşünü geliştirmesine ve kavgaların önlenmesi gibi daha birçok şeye yardımcı olur.

Bazı kanallarla çalışmak için onlara inisiye olmak yeterlidir, ancak bazılarını kişi kendi geliştirmek zorundadır. Bununla birlikte her kanal onunla çalıştığınız süre boyunca güç kazanır ve çalışmazsanız gücünü kaybeder. Şunu unutmayın; kozmik enerji yoluna giren bir kişinin sorumlulukları her zaman artacaktır. Sonunda kim daha fazla verirse, o kadar fazlasını isteyecektir. 

Masterlık seviyesine ulaşıldığında, kozmoenerji bir astral savaşçının kaderini belirleyebilir ya da başka dünyaları keşfe çıkartabilir, ancak bu tamamen başka bir hikayedir…

Kozmik Enerji Kanalları

Kozmik enerji kanalları, yüksek kozmik ırklardan gelen  enerji-bilgi alanlarıdır. Kişinin gözle görünemeyen tüm bedenleri, ruhu, bilinci, fiziksel bedeni üzerinde etkisi vardır. En ayırıcı ve en önemli özelliği ise karma ile çalışabilir ve bu dünyada var olan bir yöntem değildir. 

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.