Teori ve Pratikte Kozmoenerji Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

671

Kozmoenerji, birçok ezoterik öğreti gibi pratik deneyimden doğan yeni bir bilgi alanıdır.

Petrov ‘‘Eğer ‘Kozmoenerji nedir ve amaçları nelerdir?’ derseniz size bu öğretinin, yeni bir bilgi sistemi ve hızlı-teknoloji olarak yaratıldığını, yani üç gün içinde ortalamanın üzerinde bir kişiden şifacı yapmanızı sağlayan hızlı bir bilgi aktarımıolduğunu söylerim. Ben kalbimin bana söylediği gibi yürürüm, kendi çalışmalarımda ya da öğrencilerle ortak çalışmalarımda, kolektif bir zihin yaratmanın yolunu halihazırda gördüm. Ne kadar çok insan aynı işle uğraşırsa, aynı dili o kadar çok konuşurlar ve belli bir kitlesel kazanımla egregor devreye girer. O zaman düşünce gücüyle harikalar yaratmak, örneğin bir piramit inşa etmek ya da taşları enerji kırılma alanları boyunca hareket ettirmek mümkündür. Bu kötü mü yoksa iyi mi bilmiyorum ama bir şekilde egregor inşa edilir.’’

Dolayısıyla Kozmoenerji’nin temel amacı, ortak bir zihin, yani insanların aynı dili konuşabileceği ortak bir bilgi alanı yaratmaktı ve öyle de oldu. Bir topluluğun yaratılması, insanlığın birleşmesi için temel yapıtaşıdır.

Şimdilerde kullanılan kozmoenerji frekanslarının büyük kısmı, vorteks alanları, belirli bölgeler ve eski ezoterik kültlerde inşa edildi. 

İlk aşamadaki işin büyük kısmı, gerekli spektrumun enerji-bilgi alanlarının bulunması, yalıtılması ve tanımlanmasından oluşuyordu. Testler ve klinik denemeler, ilk frekansların toplu uygulamalarına alındığı andan itibaren 10 yıl boyunca ele alındı. Buddha blok frekans parametreleri insanın fiziksel bedeninin sistemlerinin enerji alanlarının parametrelerine uygunluğuna göre seçildi. Hastaların titreşimleriyle bağlantılı olarak matris olarak kabul edildiler.

Kişinin fiziksel bedeni, enerji alanındaki herhangi bir değişikliği telafi etmeye çalışır. Korku hissederseniz vücut, korku nedeni olarak yorumladığınız bilgileri yani değişen enerji alanının etkilerini telafi etmek için nabız, basınç, adrenalin salınımı gibi değerleri değiştirecektir. Enerji-bilgi alışverişi fiziksel olmayan bir seviyede gerçekleşir.

Deneyimsiz kozmoenerji operatörlerinin, fiziksel bedenden herhangi bir yanıtı almak için insan enerji alanını nasıl etkileyeceğini onlarca yıl boyunca incelemeleri gerekmez. İstedikleri sonucu elde etmek için ilgili frekansı kullanmalarıyeterlidir. Bu titreşimlerin doğruluğu ve verimliliği %80'in üzerindedir. Ayrıca bu durum yeni başlayanlar için eğitim ve özel yetenekler de gerektirmez.

Ancak aynı zamanda, kişinin her türlü etkiye alışması gerektiği açıktır. İnsanlar iyi ve kötü her şeye alışır. Hem fiziksel beden düzeyinde hem de duygular ve arzular düzeyinde. Etkiyi daha fazla elde etmek için şifacı, danışanüzerindeki etkisinin nicel ve nitel özelliklerini artırmalıdır. Bu artan etki, şifacı ve hasta arasındaki rezonans olasılığı ile elde edilir.

Kozmoenerji frekansları, şifacının amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçlardır. Bunlar, yeni başlayan şifacıların oldukça uzun bir çalışma süresi boyunca bir çarpım tablosu gibi ezberlediği mevcut parametrelerinin bir parçası olan çok boyutlu enerji-bilgi alanlarıdır. Frekanslar gitar ya da davul gövdesine benzetilebilir. Bu frekanslar çalışması için rezonans gerektiren araçlardır. Çalışmalarını harekete geçiren, başlangıç ​​rezonansı yaratan bir ilk dürtüye ve çalışacakları kurallara ihtiyaçları vardır.

Kozmoenerji operatörü, saf haliyle frekanslarla değil, enerji alanının sentezi ve nitelikli bir öğretmen tarafından uyumlandığı frekans akışının sentezi ile çalışır. Kozmoenerjide bu senteze "niyet" denir. Şifacının çalışma sürecinin bir parçası olan enerji alanı, danışan ile çalışmak için kullanılan frekans akışının parametrelerine maksimum düzeyde uymalı, ideal bir "rehber" olmalıdır. Ancak şifacılar da insandır, sinirlenirler, üzülürler, hastalanırlar ve enerji alanlarının durumu bazen onlara yardımcı olmak yerine çalışmalarına müdahale eder. Bu nedenle aynı kozmik enerji frekans grubuna sahip operatörler, çalışmalarının farklı nicel ve nitel sonuçlarına sahiptir. Kendiniz üzerinde ve enerji alanınızın kalitesi üzerinde çalışmak, kozmik enerji öğretisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Çok boyutlu bir enerji-bilgi nesnesi olan frekans, çok sayıda parametreye ve özelliğe sahiptir. Enerji ve bilgi gibi konularda daha detaylı durmak gerekirse;

Enerji ve bilgi arasındaki farkı, yollarını ve etkileşimlerini anlamak, evrenin varlığına dair üç boyutlu bir fikir çerçevesinde imkansızdır. Çok boyutlu uzay teorisi çalışmasına girmeden, modern bilim tarafından benimsenen parçacık-dalga teorisine benzer şekilde, enerjinin alan etkileşimlerinin nicel özelliklerini belirlediğini ve bilginin de nitel olanları belirlediğini varsayacağız. Enerji ve bilginin ayrı ayrı varolması pratikte imkansızdır. Enerji varsa, bilgi de vardır ve bunun tersi de geçerlidir.

Kozmik enerjide kullanılan dalga alanları zayıf bir enerjiye, ancak yüksek bir bilgi yoğunluğuna sahiptir.

Kişi enerji ve bilgiyi üç ana yoldan alır: su ve gıdadan, çevreden ve diğer enerji-bilgi sistemleriyle yapılan alışverişin sonucu olarak, örneğin başka bir kişiyle iletişim kurarak, televizyon izleyerek, kitap okuyarak ya da müzik dinleyerek almak gibi.

Ancak insanlar farklı yiyecekler yerler, farklı kitaplar okurlar. Kimi futbol seyreder, kimi ise bale yapar. Enerji bilgi sistemleri bu süreci en üst düzeye çıkarmak için rezonans etkisini kullanarak enerji alışverişi sürecini düzenler. Ancak rezonans, yalnızca parametrelerde benzer işlemler için mümkündür. Bu nedenle, bilinçli enerji-bilgi alışverişi düzeyinde, insanlar yalnızca benzerliği enerji alanlarında zaten var olan dış enerji-bilgi süreçleri ile rezonanslar yaratabilirler. Basitçe söylemek gerekirse, bir insan ne ise, etrafındaki dünya da öyledir. Kişi bilinçli olarak diğer dış enerji-bilgi süreçleriyle rezonansa girmez ve bunlar pratikte onun için yoktur aslında.

Beyin ve insan zihni, güçlü rezonans süreçlerinin ve savunma mekanizmasının yaratılmasına engeldir. Kaynakları ne olursa olsun, yeterli güce sahip enerji-bilgi rezonanslarının oluşumuyla, zihin, enerji-bilgi alışverişi süreci ile başa çıkamayan işlevlerini bir dereceye kadar yerine getirmeyi bırakır. Kişinin sürekli bilinçsiz enerji-bilgi alanı ile bilinçsiz herhangi bir değişikliği engelleyen zihni arasındaki sürekli çelişki şifacı tarafından dikkate alınmalıdır. Şifacı tarafından belirlenenleri çözmek için gerekli ve yeterli olan enerji-bilgi rezonans seviyesinin üstüne çıkmaya gerek yoktur. Bu kurala uyulmaması, farklı derecelerde danışan ve öğrencilerde yetersizliğe yol açmaktadır.

Aynı parçacık-dalga teorisini temel alarak, kişinin enerji alanı ve bilgi-enerji merkezlerinin (çakralarının) aynı anda hem nesne hem de süreç olduğu söylenebilir. Bu nedenle çeşitli şifa uygulamalarında bu kadar çok tutarsızlık vardır. Bazıları alan dalgası süreçlerini üç boyutlu dünyamızın nesneleri olarak görür ve onlarla fiziksel bedenler düzeyinde çalışır, bazıları ise onları dünyamızda maddi bir benzeri olmayan süreçler olarak görür. Belirlenen görevlere ve ele alınan konulara bağlı olarak her iki analojiyi de dikkate alabiliriz. İnsan enerji alanı çok boyutludur. Kişinin hem enerji alanı hem de fiziksel bedeni, birbirine entegre olmuş çok seviyeli bir yaklaşım gerektiren, karşılıklı olarak etkileşen tek bir sistemdir. Eğer kişinin böbrek taşı varsa, sadece oluşum nedenini değil, aynı zamanda taşın kendisini de ortadan kaldırmak gerekir.

Kozmik enerji öğretisinde yol alan her bir şifacının ana varsayımı "zarar verme" olmalıdır. Herhangi bir sorunu alevlendirerek kişiye yardım etmeye gerek yoktur. İyileştirmeye yardımcı olma çalışması sonuca odaklanır, süreci danışaniçin mümkün olduğunca nazik ve görünmez hale getirir. 

Volkov Sergey Nikolaevich, Progressor

Agida Okulu başkanı Akademisyen V.A. Petrov, Şifacı, Kinesiyoterapist

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

Yayımlanma Tarihi: 01.07.2022

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.