Yoga, Farklı Enerji Metodları ve Kozmik Enerji Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

731

Yoga yardımıyla dünya ile uyum sağlamaya çalışan önemli bir grup insanı görmezden gelmek adaletsizlik olur. Böyle bir yol oldukça saygı görmeye değer. Siz okuyuculara kozmoenerjinin derin ve kadim yoga yolları olduğunu hatırlatmama izin verin. Kozmik Enerji ile dört bin yıllık geleneğin çalışıldığı ve bu tür uygulamalar için gerekli tüm ruhsal ön koşulları yarattığı Doğu'da yoganın şekillendiği ve geliştirdiği de unutulmamalıdır. Carl Gustav Jung'a göre yoga pratiği bir imkansızlıktır ve aynı zamanda onunla bağlantılı tüm fikir ve kavramlar olmadan da etkili değildir. Aynı zamanda Batı bilincinin gelişim yolu, yoga hedeflerinin yeterli bir şekilde gerçekleştirilmesini imkansız kılar. İnsanın, ruhunu Doğu felsefesinin prizmasıyla tanımaya çalışan iyi bir psikanalist ve analitik psikoloji yazarının bu uyarısına, esas bir kaygıyla yaklaşması gerekir.

Aynı zamanda, modern kozmoenerji bakış açısından, klasik yoga tekniklerinin modern insan kaynaklı uygarlık koşulları altında yeterince arkaik (klasik çağ öncesinden kalmış yapıt) olduğu görülmektedir. Oldukça uzun süren yoga eğitimi yöntemlerinin, deneyimli bir yoga ustasından sürekli kontrol altında gerçekleşmesi de önemlidir. Ancak sadece birkaç kişi bu koşulları gerçekleştirebilir. Kozmoenerjinin bireysel uyumlanma yöntemleri, bağımsız (bir üstad olmadan) yoga uygulaması riskini ortadan kaldırarak, onunla kıyaslanamayacak kadar kısa bir zaman aralığında benzer sonuçlara ulaşılmasına izin verir. Tüm bu nedenlerin bir sonucu olarak, günümüzde daha etkili ve güvenli çalışmanın kozmoenerjetik yöntemlerini göz önünde bulunduruyorum.

Sonuç olarak, farklı mental doktrinlerin sayısız takipçileri hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Her biri, şüphesiz ki bazı değerlere sahiptir. Aynı zamanda, tüm bu doktrinlerin ortak bir dezavantajı vardır. Bu; pratik eksikliğidir. Benim düşüncelerime gelince, insan bilincinin genişleme sürecinde yalnızca somut pratik eylemlerin ve bireysel bir deneyimin gerçek değeri olduğunu düşündüm ve düşünmeye devam ediyorum. Mental doktrinler, bazı insan bilinci türleri için çok yararlı olabilir, ancak hiçbir şekilde gerçeklik algısının yerini almamalıdır. İnsan bilincindeki küresel değişimlerin eşiğinde, kozmoenerji geleneğimiz insanlara kendileri ve etrafındaki Dünya hakkında süper verimli pratik algılama yöntemleri sunabilir. 

Ben de sevgi ve umutla bu bilgiyi ellerinize vermeye hazırım,

Dr. Akademisyen V.A. Petrov

​Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.