Kozmik Enerji Nedir? Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

19063

Kozmik Enerji (Cosmoenergetica), Evren’in kanallar olarak adlandırılan bilgi bileşenini kullanarak bir kişinin fiziksel, duygusal ve manevi olarak kendini iyileştirmesi , geliştirmesi ve koruması için benzersiz bir yöntemdir. Kanallar, saf ve insan gözüyle görülemeyen sabit enerji seviyelerinden oluşur. Kanallar aracılığıyla iyileşme ve kendini geliştirme ile ilgili bilgiler uzun zaman önce geçmişimizin bilgeleri ve şifacıları tarafından kullanılmıştı, günümüz araştırmaları sayesinde bu konuda istekli olan herkes için yaygın bilgi kaynakları mevcut. Kozmik Enerji yöntemi, bir kişinin iç potansiyelini harekete geçirir, gerginliği ve stresi azaltır, hastalıklara ve sorunlara yol açan patolojik süreçleri dönüştürür. Metodun depresyon, kötü ruh hali, kaygılar ve fobileri giderdiği, kişinin çeşitli yaşam problemlerini çözmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Kozmik Enerji’nin etkileri zaman içerisinde çok sayıda hastanın referansları ve Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu tarafından yürütülen çeşitli bilimsel çalışmalar ile doğrulandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve alınmış sekiz patent, yalnızca kanalların gerçekliğini ve nesnelliğini değil, aynı zamanda danışanların sağlığını iyileştirmesine yardımcı olmasında etkisini de kanıtladı. Kozmik Enerji günümüzdeki tıpta bilinen tüm şifa yöntemlerini tamamlayıcıdır, ancak aynı zamanda bağımsız bir yaklaşım olarak da kalır.

2009 yılının Aralık ayında, Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek tıp kuruluşuna kabul edildi. Kozmik Enerji yöntemi hiçbir dine bağlı değildir ve herkes tarafından erişilebilir. Yöntemde kullanılan tüm kanalların isimleri sadece isteğe bağlıdır. Ek olarak, Kozmik Enerji geleneksel tıpı, homeopatiyi, akupunkturu veya diğer tedavi yöntemlerini reddetme veya değiştirme girişiminde bulunmaz. Danışanlara doktorlar tarafından reçete edilen herhangi bir ilacın dozajını teşhis etmek, reçete yazmak, iptal etmek veya değiştirmek için kullanılmaz. Kozmik enerji yalnızca diğer tüm yöntemleri tamamlar ve genişletir, pratikte ise eski bilgeliğin ve modern bilimin kazanımlarını birleştirmesini çelişki içinde değil, şaşırtıcı derecede etkili bir iyileştirme yöntemi ile kanıtlar.

 

Doğu tıbbı terminolojisini kullanarak, bir kişinin Kozmik enerji yöntemiyle fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmesi ve gelişimi şu şekilde gerçekleşir: Kozmik enerji iyileştirme uygulaması sırasında, Kozmik enerji uygulayıcısı kişinin çakralarını (vücudun merkez meridyeni boyunca yaşamın enerjilerini dengeleyen, depolayan ve dağıtan enerji merkezleri) uyumlaştırıp dengede tutar ve kişinin vücudunda birikmiş olan tıkanıklıkları ve negatif enerjiyi temizlerken kanalları açar ve ruhsal (fiziksel olmayan) vücuda iletir. Kanallar, negatif enerjiden kurtulmak için çalışan kişinin fiziksel, ruhsal bedenlerine ve bilinçlerine nüfuz eder. Kanallar sınırsız ve tükenmezdir, tıbbi temizleyici ve koruyucu özelliklere sahiptir. Etkileri zararsızdır ve herhangi bir hasara neden olmaz. Bir kişinin ruhsal bedeninin ve çakralarının kademeli olarak arındırılmasına, vücudun tüm organlarında hayati enerji akışının normalleşmesine ve hastalıkların ve bireyin ruhsal gelişiminin bütünsel ve her şeyi kapsayan bir şekilde tedavi edilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olan psiko-duygusal durumun normalleşmesine yol açar.Bu yöntemin benzersizliği, Kozmik Enerji uygulayıcısının, kişinin vücudunun her bölümünün zarar görmeden etkilemesi için kanalı yönlendirme yeteneğinden oluşuyor. Dolayısıyla uygulayıcı; kişinin kendini iyileştirmesi için kullandığı saf kozmik enerjinin iletkenidir. Kozmik Enerji uygulayıcısının amacı, sadece durumu kısa bir süre için kolaylaştırmak değil, aynı zamanda kişinin hastalığının nedenini bulmasına ve kalıcı olarak iyileşmesine yardım etmektir.

Sevgiyle.

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.