Kozmoenerji ve Yaşam Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

2679

İnsanın enerji alanı, üç boyutlu uzayımızda zamanla değişmeyen, neredeyse hiçbir parametreye sahip olmayan çok boyutlu bir alan sürecidir. Bu alan, harici enerji-bilgi etkilerinin etkisi altında parametrelerinin bir kısmını sürekli olarak değiştirir.

İnsan enerji alanının sınırları yoktur, sonsuzluğa eğilimlidir. Kişi bilinçli veya sezgisel olarak enerji alanını uzay ve zamanın herhangi bir noktasında, sadece üç boyutlu dünyamızda değil, aynı zamanda bizimkine göre daha büyük boyutlu uzaylarda da yoğunlaştırma yeteneğine sahiptir. Dikkatimizi belirli bir enerji-bilgi sürecine yoğunlaştırdığımızda, yemek yemek, okumak, konuşmak, dua etmek, meditasyon yapmak, şifa uygulamaları almak gibi, bu süreci bilinçli hale getirmemizi sağlayan enerji alanımızın yoğunluğunda bir artış elde etmeye çalışıyoruz.

Bu; "Hisset" ve "Anla, Bil" tanımından hareket etmeyi mümkün kılan enerji alanının yoğunluğudur. İnsan, enerji alanının belirli bir yoğunluğunu, kendi alanının diğer enerji-bilgi sistemlerinin alanlarıyla, onları anlamak, gerçekleştirmek ve dolayısıyla kontrol etmek amacı ile etkileşiminin farkındalığı eşiğine ulaşmanıza izin verir. Bunun için gereken alan yoğunluğunun nicel karşılığı, kişinin yeteneklerine, hazır oluşuna, algı düzeyine ve enerji alanının ''kalitesine'' bağlıdır. Çoğu insan, enerji-bilgi alışverişinin karmaşık çok boyutlu süreçlerini kavramak ve gerekli alan yoğunluğunu yaratmak için yeterli enerjiye veya bilgiye sahip değildir. Onları kontrol edemeden sadece sezgisel olarak "hissedebilirler". Çeşitli ezoterik uygulamalardaki belirli eğitimlerin, kişinin yeteneklerini ciddi şekilde artırdığı, enerjisini niceliksel ve niteliksel olarak geliştirdiği ve çok sayıda enerji-bilgi sürecinin farkında olup bilinçli olarak yönetmesine izin verdiği bir sır değildir.

Çeşitli ezoterik uygulamalarda eğitim, öğrencilerin birkaç farklı problemi çözmesine olanak tanır:

-Alanın nicel özelliklerinde artış. Bu, güç yoludur.

-Alanın kalitesini artırmak. Bu, maneviyat, sevgi ve saflık yoludur.

-İnsanın; gezegenin, galaksinin, evrenin bilgi alanına entegrasyonu. Bu, bilginin, dengenin ve uyumun yoludur.

Kozmoenerji sentezi için öğrencilerin çoğu birinci yolu takip etse de, ikinci ve üçüncü yollar en çok tercih edilen yollardır.

Kozmoenerji frekansı insan enerji alanlarının bazı parametrelerini alan dalga etkileşimlerinin boyutsallığının farklı seviyelerinde, Eterikten Monadik'e (Monadizm anlayışı; evrendeki bütün varlıkların özü, monat adı verilen birimlerdir. Monatların önemi onların bütün dışsal algılara karşı kapalı oluşlarındadır Tıpkı Buddha ve Magic Blok gibi.) tekrarlayan çok boyutlu alan süreçleridir. Ancak frekans akışlarının yoğunluğu, yani konsantrasyonu, sıradan bir kişinin alanının yoğunluğundan önemli ölçüde yüksektir. Benzer şekilde, kozmoenerji frekanslarının çoğunluğu, yani bilgi kısmı, benzer enerji-bilgi süreçlerinin insan parametrelerini önemli ölçüde aşmaktadır.

Herhangi bir "Uygulayıcı - Danışan" çalışması sırasında, o anda bulundukları mesafeye bakılmaksızın, her ikisinin de enerji alanlarının "iç içe geçme" (yarı rezonans, tek yönlü enerji değişimi) durumunda olduğu açıktır. Enerji alışverişinin tam olarak tek yönlü olması için hasta mümkün olduğu kadar akışta olmalı, süreci kabul etmelidir, bu çok önemlidir. 

Kozmoenerji frekansları rezonatörlerdir, operatörün enerji alanındaki dalga süreçlerini yükseltirler, ben buna ‘‘bütüne niyet” adını veririm. Bunlar, her şeyden önce operatörün niyetini gerçekleştiren "araçlardır". Enerji-bilgi değiş tokuş yasalarına göre varolurlar. Operatörlerin enerji alanının parametrelerini neredeyse değiştirmezler, ancak operatörün kendisi tarafından oluşturulan belirli bir niyet vektörü üzerindeki alan konsantrasyonunu artırırlar. Frekanslar sizi spiritüel ya da harika yapmaz, ancak anladığınız gibi spiritüel olma niyetinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilirler.

İnsan, Yaradan'ın suretinde yaratılmıştır. O, Yaratıcı gibi, enerjilerin sentezine muktedirdir. Teoride kişi, herhangi bir kalitedeki enerji ve bilgiyi, başka bir kalitedeki enerji ve bilgiden sentezleyebilir. Kozmoenerji, "saf" bir formda olduğu gibi direkt frekanslarla değil, enerji alanından geçen ve operatörün alanında yapılandırılmış bir frekans akışının sentezi doğrultusunda "niyet" ile çalışır. Sentez sürecine, operatörün enerji alanının tüm katmanları dahil olur, ancak ana yük zihinsel olana düşer. Bu da düşündüklerimizin bir tezahürü olarak yaşadığımızın bir kanıtı niteliğindedir. 

Sentezin kalitesi, operatörün enerji alanı ve frekans akışı sentezinin “nihai ürünü”, büyük ölçüde operatör alanının kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, pratikte aynı frekans grubuna sahip olan kozmoenerji operatörleri, çalışmalarından çok farklı sonuçlar alırlar. Sentezin sonucu açıkça operatörün çalışma anındaki enerji alanının durumuna bağlıdır. Ruh hali, ne yedi, nasıl bir uyku uyudu gibi konular da dahildir buna. Her frekans kullandığımızda, öğretici ve kendi enerji alanımız tarafından inisiye olunan referans frekans akışından oluşan “son ürünü” sentezliyoruz. Frekansların gelişimi sırasında tat, renk ve koku şeklinde tanımlamaya çalıştığımız bu şey “nihai ürün”dür. Tabii ki, operatörlerin enerji alanları kalite olarak benzer hale gelene kadar herkes için farklıdır.

Her kozmoenerji operatörü, kendisi tarafından oluşturulan "nihai ürün" ve çalışmasının sonucundan -tabii ki öğreticisinin Kozmoenerji frekanslarını kendisine doğru bir şekilde inisiye etmesi şartıyla- kişisel olarak sorumludur.

Buna dayanarak, bir kozmoenerji operatörünün ana görevlerinden birinin, bir “araç” olarak kendi enerji alanının kalitesini artırmak olduğu ortaya çıkıyor. Bu bizi, herhangi bir "Mistik" deneyimle değiştirilemeyecek olan "eski güzel"gerçeklere (maneviyat, sevgi, iyi niyet, bilgi ve uyum) götürür. Nicelik bazen nitelikle sentezlenir, ancak nitelik sürekli olarak niceliğe dönüşür.

Yazan: Progressor Volkov S.N.

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.