Kozmoenerji'nin Sembolü Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

2394

Öğreticim, kozmoenerji kurucusu, akademisyen Vladimir Aleksandrovich Petrov'un (02.22.1958-05.05.2007) anısına.

**Yazar, bu konudaki bireysel izlenimlerini ve düşüncelerini ifade etmektedir, konu hakkında tanımlayıcı ve kapsamlı bir yorum iddia etmez.**

Sembollerin dili hem gerçek, hem evrensel, hem de tüm insanlığın dilidir, tüm zamanlar ve insanlar için eşit derecede geçerlidir.
V. Shmakov

Antik çağlardan beri semboller; fenomenler ve fikirler arasındaki ilişkiyi ifade etmişlerdir, insan düşüncelerinin, sanatın, geleneklerin, dinin ve mitolojinin gelişimini anlamada önemli bir yere sahiplerdir. Semboller, işaret görevi görür ve çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlamanıza ve dolayısıyla onunla uyum içinde yaşamanıza yardımcı olur.

Dinler, enerji uygulamaları, astroloji gibi neredeyse her bilginin kendi sembolü vardır. Hepimiz Hristiyanlığın sembolünün haç, Tıbbın sembolünün Caduceus, bunların yanı sıra Yin-Yang, Pentagram, Heksagram (Süleyman'ın Mührü, Davut'un Yıldızı), Hayat Ağacı, Hamsa (Fatıma’nın Eli) , Horus'un Gözü (Ra’nın gözü), Lotus Çiçeği (…) gibi diğer popüler sembolleri biliyoruz.

Bir sembol; geometrik şekiller, çizimler, harfler, kelimelerle ifade edilebilen grafik anlatımdaki bir sistemin özüdür. Sistemi kısa ve öz bir şekilde yorumlamak için birkaç basit işaret kullanılabilir.

Bence artık kozmoenerji’nin de kendi sembolünü bulmasının zamanı geldi. Benim açımdan, yani Petrov’un bir öğrencisi, progressor Vyacheslav Viktorovich Gursky olarak, kozmoenerji adlı bilgi sistemi grafiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

Sembolün yorumu ise şu şekilde;

Makrokozmos : Dış alan, evren, uzay, dış frekanslar. Bu kategoriye çoğu kozmoenerji frekansının kaynağı olarak Dünya'nın alanı diyoruz. Yani aslında diğer sistemlerden kozmonerji’ye getirilen egregorlar aslında bir dış faktöre de atıfta bulunurlar.

Mikrokozmos : Kişinin iç alanı, enerji kozası, iç frekanslar, kişinin kendisinin minyatür bir evren olarak anlaşılması. 

Kişinin içinde gerçekleşen süreçler evrensel süreçlere benzer ve aynı yasalara tabidir.

Frekans Sentezleyici : Kozmoenerji frekanslarını ve alanına gelen diğer enerji bilgilerini sentezleme işlevi ile kozmoenerji, bilinçaltına sabitlenmiş dört kenarlı bir piramit şeklinde bir program, yani düşünce formudur. Frekans sentezinde, operatörün kozmoenerji frekansları ve harici kozmoenerji frekanslarının enerjisel bir etkileşimi vardır. 

Piramidin merkezindeki kozmoenerji frekanslarının sentezine bağlı olarak, bir enerji pıhtısı veya ek bir enerji merkezi, yani "enerji incisi" oluşur. Ayrıca Frekans Sentezleyici ve İnci, polarizör görevi görür, yani kozmoenerji kozasına giren enerji bilgisi eksi, negatif, asidikten artıya, pozitife, alkaliye dönüştürür.

Kozmoenerji çeşitli sorunları ve hedefleri çözüme ulaştırmak için etkin bir şekilde kullanılabilen, insan hayatının herhangi bir alanında zihinsel aktivite yoluyla bu enerji-bilgi alanlarını yönetmek ve uygulamak için sistematik dış enerji alanları olan blokları ve belirli yöntem ve teknolojileri içeren bütünsel bir bilgi sistemidir. 

İnsan, Evrenin imgesinde enerji enformasyonu olarak yaratılmıştır. Bir iç dünyamız var ve bir dış dünyamız var, bir iç alanımız var ve bir dış alan ya da Evren var, mikro ve makro… İnsan enerji alanı, Kozmos'un her türlü enerjisini ve bilgisini içerir (sıkıştırılmış bir biçimde). Kozamızın dış kabuğu, sayısız farklı enerjiler (bundan sonra frekanslar olarak anılacaktır) tarafından bastırılır ve tüm bu frekanslar okyanusunun sadece küçük bir bölümü, fiziksel bedenin doğumundan ölümüne kadar, onun dünyasal yaşamı olan insan tarafından algılanır.

Kozmoenerji’nin kurucusu Vladimir Aleksandrovich Petrov, bize "kemikleşmiş" bilincimizi diğer frekansları ve realiteleri algılayabilmemiz için genişletme fırsatı verdi.

Kozmoenerjetik frekansların çoğunun kaynağı Dünyasal, yani toprak kökenli enerjilerdir, tıpkı gezegenimiz tarafından yayılan elektromanyetik alanlar gibi. Bazı frekanslar diğer gezegenlerden, sistemlerden, yıldızlardan gelir. Kozmik enerji operatörü, onları sentezleyen, modüle eden ve yönlendiren bir frekans alıcısı ve tekrarlayıcısıdır. Her frekansın kendi işlevsel özellikleri ve algoritmaları vardır. Frekanslar dört frekans bloğu halinde düzenlenmiştir: Buddha Blok, Magic Blok, Magister Blok, Chutta Blok.

Kozmoenerjetik frekansların aktivasyon süreci karmaşık değildir ve aşağıdaki aşamalara göre anlık olarak ilerler: frekans impulsu önce operatörün enerji kozasında bir şifre ile var olur, daha sonra "benzer benzeri çeker" yasasına göre, senkronizasyon ile koza üzerinde hakim olan dış frekans oluşur, koza bilgisi (enerji bilgisi) frekansına girer. Bu bilgi önce altın piramidin merkezi tarafından sentezlenir (emilir ve birleştirilir), ardından enerji kozasına dağıtılır, onu yapılandırır veya modüle eder, değiştirir veya ona başka nitelikler verir. Süreç, vücudun yiyecek almasına benzer. Besinler önce sindirim sistemine (piramidin merkezi, enerji incisi) girer, burada sindirilir (frekans sentezi), daha sonra besin elementleri kana verilir (frekans sentezi) ve tüm vücuda dağıtılır (alan yapılanması).

Kozmoenerji operatörü, kozmoenerji frekanslarını "kendiliğinden akan" veya ondan "bağımsız" ayrı bir enerji-bilgi akışı veya enerji kozası olarak değil, aslında kozmoenerjetik frekansla yapılandırılmış KENDİ ALANI olarak algılar. Ayrıca, modifiye edilmiş kozmoenerjetik frekans enerji alanı ile birlikte kozmoenerji, dış nesnelerin (insanlar, hayvanlar, bitkiler, nesneler, yaşam ve doğal alanlar vb.) enerji-enformasyon yapılanması için çalışabilir. 

V.A. Petrov’un öğrencisi Gursky V.V.

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.