Çakralar ve Para İlişkisi
19 Ocak 2023
Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

2858

Enerji istasyonları olan çakralar enerji beden üzerinde bulunur. 

Para ise insanın yarattığı ve ona sürekli etki eden bir enerjidir. 

Peki ya bu ikisi birbiriyle nasıl ilişkilendirilebilir?

Çakralar, belirli yapıların enerjilerini taşıyan insanın enerji merkezleri ise, para da enerjinin maddeye olan eşdeğeridir. Çakralar ve para söz konusu olduğunda ilk önce enerji gelir.

Kişilerin karakterleri ile başarılarının doğrudan ilişkili olduğu bir sır değildir. Ya da popüler dünyada söylendiği gibi: ''Cüzdanınızın büyüklüğü gelişim seviyenize bağlıdır.’’ Başka bir deyişle ise refah düzeyiniz çakralarınızın gelişim düzeyine bağlıdır diyebiliriz. 

Peki ya çakralarımızın para ile ne gibi bir ilişkisi vardır?

Başın üstünde bulunan 7. Çakra, Evren, Doğa ve Yaratıcı ile olan iletişimi temsil eder. Kişinin 7. Çakrası gelişmişse doğanın isteklerini, finansal konular da dahil olmak üzere, açık bir şekilde anlar ve bunu anlamak da maddi refaha yol açar, çünkü o zaman doğanın ona olan tavsiyelerini anlamış demektir. Böyle durumlarda paranın nereden geleceğini düşünmesine de gerek yoktur.

6.Çakraya gelirsek; iyi çalışan bir 6. Çakra, kişinin finansal şemaları hesaplamasında, genel olarak para kazanma fırsatlarını görebilmesinde, işlemlerin ayrıntılarını ve olası sonuçlarını açıkça görme yeteneği olarak kendini gösterir. Aynı zamanda bu çakra finansal tuzakları da anlamamızda bize yardımcı olur. Gelişmiş 6. Çakrası olanlar para kazanabilmek için çeşitli durumları kolayca görebilir. Ancak ne yazık ki diğer çakraları iyi çalışmayan insanların 6. Çakrası iyi çalışsa bile bir etki göremeyeceklerdir. Yani parayla ilgili her şeyi bilirler fakat hayata geçiremezler. 

Güçlü çalışan bir 5. Çakra ile bütünsel, uyumlu ve kendi kendine yetebilen bir insan olmaya eğilimliyizdir. İyi çalışan 5. Çakra ile kişi her duruma karşı yaratıcı bir tavır sergiler.  Her durumda en iyi çözümü bulmaya ve mevcut fikirlerini daima geliştirmeye ya da yenilerini yaratmaya eğilimlilerdir. Etkileyici ve özgünlerdir. Bu çakra iyi çalışıyorsa kişi kendini aristokrasi, sanat, bilim ve yaratıcılık gibi niteliklerle gösterir.

4.çakrası güçlü olan insanlar finansal konular da dahil olmak üzere etik olarak bir adım öndedir, ve para kazanmak için yapılması gereken eylemler onlar için etik değilse parayı kolayca reddedebilirler. Karar verirken duygularına güvenirler. 

Aktif bir 3. Çakra kendini özellikle para konularında kalıcı ve aktif olma özelliği ile gösterir. Aslına bakarsanız para kazanmaya katkıda bulunan nitelikler bu çakraya bağlıdır. Güçlü bir 3. Çakra kişinin girişimci, kararlı ve kendine güvenen biri olmasını sağlar. Her ne olursa olsun hedefe ulaşmak isterler. Böylece bu çakra para akışına büyük oranlarda katkıda bulunacaktır. 

2.çakranın özellikleri ise; neşe, motivasyon olmadan da harekete geçebilme, kompleks eksikliği, dünyaya pozitif bir bakış açısı ve spontane olmaktır. Güçlü ikinci çakra beraberinde aktif bir yaşam pozisyonu ve dünyaya karşı açık görüşlülük getirecektir. Fakat bu nitelikler sayesinde çok kolay para harcarlar. Bugün güzelse yarını düşünmeye gerek yoktur algısındalardır.

1.çakra dünya ile olan bağ, zor durumlarda hayatta kalabilme, para meseleleri de dahil olmak üzere tüm bağlıklar ile ilişkilendirilebilir. Birinci çakrası güçlü olan insanlar tüm finansal meselelerde pratiklik ve titizlik ile kendilerini gösterirler. Bu insanlar sabırla para biriktirebilirler.

Tüm bunları özetlemek gerekirse, ileri düzey manipülasyon etme yeteneği olan insanların genellikle para kazanma sürecine odaklandıklarını söyleyebiliriz. 

Güçlü bir birinci çakra ile kişi hem parasını güvende tutabilir hem de bu parayı artırabilir. 

Güçlü bir altıncı çakra ile kişi kapsamlı bir finansal bilgiye odaklanmalı ve uygulamaya odaklanmamalıdır. 

Geriye kalan diğer çakralar bir şekilde kendilerine, başkalarına ya da fikirlere para harcamayı sever. (5. Çakra güzellik için, 4. Çakra başkalarına yardım için, 2. Çakra ise zevkler için para harcayacaktır.)

Finansal olarak başarılı olan insanların sırrı;  dengede ve güçlü üç çakraya  (1.- 3.- 6. çakralar.) sahip olmalarıdır. 

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.