Ego Ne Anlama Gelir?
06 Mart 2023
Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

559

Birçok insan egonun kendi zihninin bir ürünü olduğunu düşünür ancak bu sahte olan egodur. Aslında ego dediğimiz şey bireysel olmayı arzulayan sonsuz bilincin kendisidir. Eski bilgeler bu bireyselliğe psişe ya da ruh adını verirler.

Ego, sonsuz bir yazılımdan yapılandırılmış ayrı bir program gibi, maddi dünya olarak kendi hayal gücünün oyununu tezahür ettirmek için bireyselleşmek isteyen bir bilinçtir. Ruh, özdeşleşmiş zihinde yansıyan ve bir kişilik olarak ortaya çıkan bilinçte hayali bir varoluştur.

Ego, hayali varoluşsal bireyselliği nedeniyle, onu maddi bir nesne (beden) olarak algılayan kişinin tanımlanan bilincinde kendini gösterme yeteneğine sahiptir. Onu algılayan kişinin tanımlı bilincinde taş, nehir, yıldızlar, kelebek ya da insan gibi görünür. Ancak hayal gücünün kendisini maddi bir nesne olarak göstermesi için, sonsuz bilinçten bu hayali bireyselliği kendi bireysel bilincinde maddi nesneler olarak tasavvur edecek bir algılayıcıya ihtiyaç vardır.

İşte bu durum, oyununu görünen bir dünya olarak algılamak isteyen bir hayal gücünün oyunudur. Böyle bir algılayıcının var olması için, kişinin kendi bireyselliğini hayal etmesine izin veren bir programa da ihtiyaç vardır. İnsanın kendisi, ruhun kendisini sonsuz bilinçten ayrı bir şey olarak hayal etme arzusunun bir sonucu olarak enkarne olur. Zihnin egosu, bir program içinde bir program olarak ruhun egosunda bulunur, tıpkı bir oyuncak bebeğe yuva yapan bir oyuncak bebek gibi. Zihin, hayali bireyselliğini inceleyerek sürekli olarak kendisi hakkında tanımlanmış bir fikir yaratır, bu zihnin egosudur. Böylece, ruhun egosunun şartlandırılmış zihindeki bir yansıması olan sahte ego ortaya çıkar.

Ego, tüm arzularınızın toplamı olarak ifade edilebilir. Ne de olsa bedeniniz bile bu bireyselleşmede kendinizin bir beden olarak enkarnasyonunu hayal etmek için ruhunuzun bireyselleşme arzusudur. Egonuzu evcilleştirmek istiyorsanız, önce neyi "evcilleştirmek" istediğinizi dikkatlice incelemelisiniz.

Ego, tanımlanmış zihnin inançlarından oluşur ve sizi arzularla kontrol eder. Tüm arzuların kötü olduğu anlaşılmalıdır, ancak daha da kötüleri vardır. Egonuzu frenlemek için tüm arzulardan kurtulmanız yeterlidir. Hayal edilebilecek en güzel arzu, tüm arzulardan kurtulma arzusudur. Ancak o zaman bile ondan kurtulmanız gerekir, böylece bu durum zihninizin başka bir fikri haline gelmemiş olur.

En sonunda ise, içinizdeki arzulardan kurtulandan kurtulma zamanı gelir...

Yayım Tarihi : 23.02.2022

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.