Egregor  Sistemleri
11 Ağustos 2023

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1842

Bu kısa notta, "Egregor" adını alan zeki sistemlerin doğasını ve yaratılma amacını ele almak istiyorum.

İnsanlar hayatları boyunca ilgi alanlarına, görüşlerine, veya bilimsel çalışmalara dayalı farklı örgütlü sistemlere katılırlar. Temelde, hangi tür veya faaliyet grubunun insanları bir araya getirdiği, bu topluluğun ne kadar bir süre boyunca bir araya geldiği ve tartıştığı veya konuştuğu önemli değildir. Bir süre içinde fikir takipçileri ve yandaşları gelişir, insanlar, bu grubun ilgilendiği konulara enerji ve duygu yatırarak bu fikri diğer insanlar arasında yaymaya başlarlar. Kurallar ve yasalar geliştirilir ve onlarla hareket eden bir topluluk faaliyet göstermeye başlar, liderler ve fikir yandaşları ortaya çıkar. Bu insanlar, bu topluluklara uyum sağlayarak belirli bir bilgi içeren enerji miktarını üretir. Bu bazen oldukça fazla ve yoğun olur. Bu enerjiler ve topluluğun bilgisi, fikri ve yasaları hareket eder. Katılımcılar toplanarak ve bir miktar enerji üreterek, bazen oldukça fazla enerji üreterek, belirli bir bilgi içeren enerjiye dönüştürülmüş bilgiyi harekete geçirirler. Bunun sonucunda bir egregor oluşur. 

Bu tür egregor toplulukları çok sayıda oluşturulabilir ve nicel olarak farklı insan sayısına sahip olabilirler. Aile egregoru ve bilim egregoru, futbol egregoru ve klasik müzik sevenler egregoru, köpek severler egregoru ve avcılar egregoru gibi. Bu oluşumlar küresel bir nitelik taşımazlar ve genel olarak insanlığın kolektif bilincini etkileyemezler.

Bu egregorlar farklıdır. Dolayısıyla bu egregorların var olduğu titreşim spektrumu da farklıdır. Bu egregorlar kısa bir süre veya uzun bir süre var olabilirler. Her şey, egregorun yaratıcısı tarafından ne tür bir fikir yerleştirildiğine, onun uzun süreli çalışmasını bekleyip beklemediğine veya topluluktan hemen sonra ayrılıp ayrılmamasına, hatta bazen kaçıp kaçmamasına bağlıdır. Bu topluluklar, insanların hayatını kolaylaştırmak, süslemek, eğlendirmek veya kendi yaşamlarını veya diğer insanların yaşamlarını tehdit etmek için insan toplulukları tarafından toplanan egregorlar gibi var olurlar.

Bir egregor yeterince güçlendiğinde, egregorun entelektüel kısmı, bu yüksek düzeydeki bir varlığın desteğini almanın zamanının geldiğine dair bir düşünce, veya hatta bir aydınlanma şeklinde bir sinyal verir. Bu, egregorun daha yüksek titreşimlere sahip olabilmesi ve daha yüksek titreşimleri egregor içine sokabilmesi için bir yüksek düzeyli varlıkla işbirliği yapmanın zamanının geldiği anlamına gelir. Titreşim seçimi, egregorun özgüllüğüne ve türüne bağlıdır. Egregorun yaratıcısı veya aktif üyeleri, belirli bir Yüksek Varlık ya da Kötülük Varlığı'nı egregorun içine girmeye ve egregorun içinde var olmaya davet ederler, egzistansı ve üyelerini egzistansın zor koşullarında desteklemek veya daha yüksek enerji paylaşımı yapmak üzere egregor enerjisinin bir kısmını karşılık olarak sunarlar. Bu paylaşım, ortak veya bireysel dualar, çağrılar, talepler vb. olarak aktarılır. Egzistansın tamamı veya daha sık olarak bir kısmı, daha güçlü ve hatta daha genel bir egregor içine girebilir.
Örneğin, denizciler dünyanın dört bir yanından Aziz Nikola'yı koruyucu ve himaye edici olarak seçtiler, böylece kendi egregorlarının gücünü Hristiyanlık'ın en güçlü Egrergoru ile birleştirmeyi başardılar.

Genel olarak, egregor konusu oldukça kapsamlıdır ve bu konuda birçok kitap yazılmıştır.  Ancak ben size yalnızca kolektif zeka sistemlerinin oluşumuyla ilgili formülü, prensipleri ve yasaları, bu sistemlerdeki ilişkilerin oluşumu, yani bu sistemlerdeki Kolektif Düzenin Oluşumu'nu iletmek istedim. Öyle bilgilere rastladım ki daha önce var olan egregorlar, akılsız golemler gibi gösteriliyor. Şimdiki yazarların idda ettiğine göre günümüzde, bizim görevlerimizi yerine getiren, akılla donatılmış ve kendiliğinden öğrenebilen bir egregor yaratıldı. İnsanlar tarafından yaratılan birçok egregor, evrenin yarattığı ve özellikle gezegenimizde bulunan Tüm Evrensel Egregorlar bu yeteneğe sahiptir.

Örneğin Hristiyanlığın nasıl oluşturulduğunu açıklamaya çalışalım. Yüksek Güçler, Dünya'da böyle bir evrensel zeka sistemi oluşturma kararı aldı (dikkatinizi çekerim ki bu tür sistemlerin oluşturulma yasaları, hem evrensel sistemler için hem de insanlar tarafından oluşturulan sistemler için aynıdır). Gezegenin bilincine bu konuyla ilgili bilgi yüklediler. Ve Yeryüzü'ne Işık'ın bir parçası gelerek (hristiyanlığa özel olarak), İsa Mesih'in bir kişiliği şeklinde var oldu. Böylesi bir uygulama gerçek bir hikaye yaratır, efsane veya uydurma bir şey değil (insanlığın bilincine bir efsane yüklenebilir, ancak o sadece bir efsane olarak kalır. Kimi inanır, kimi inanmaz ve efsane yaşamın ve insanlığın bilincinin bir parçası olmaz). Evrensel insan bilinci, sadece gerçek materyal üzerinde evrensel bilgi yüklemeyi mümkün kılan bir şekilde düzenlenmiştir. Ve bilinçte, tüm insan nüfusunda değişiklikler meydana gelir, kişi İsa'ya inanıyor olsun ya da olmasın. Hepimiz değişiyoruz. Elbette, değişiklikler her bireyin farklı seviyelerinde gerçekleşir. Ancak insan nüfusunun tüm topluluğuyla bütünlüğe doğru bir adım atılır.

Küresel Egregorlar her zaman evrensel insan bilincine genel bir etki yapmak üzere oluşturulurlar.

Şimdi, herhangi bir egregoru denetleyen Yüksek Varlıklardan bahsedelim. Bu çok-boyutlu varlıklar, evren içinde her biri kendi önemli görevlerini yerine getiren varlıklardır. Bu varlıkların egregorun enerji alanında bulunma zorunluluğu yoktur ve aslında mümkün değildir, çünkü bu Varlıklar aynı egregor içinde zıt işaretlere sahiptir ve bu Varlıkları aynı alan içinde buluşturmak derhal en geniş ölçekli Egregoru bile patlatırdı. Ve uzaysal alanların heyecanı tüm Evren'e yıkıcı bir kasırga olarak yayılırdı. Bu nedenle Egregorlarda sadece bu varlıkların yansımaları bulunur. Bu yansıma, egregorların kendi çok özgün anabiyozlarında bulunan enerji oluşumları şeklinde gerçekleşir. Bu yansımalar kısa bir süre sonra (Dünya'nın zaman düzlemlerinde) istekli dua veya çağrılara yanıt olarak toplanabilir. Aslında egregor da  çok boyutlu varlıklar da aynı şeydir. Özellikle kolektif olarak bu daha iyi anlaşılır.

Bu zaman diliminde görevlerini tamamlayan Egregorlar ortadan kaybolmaz ve yok olmazlar. Evren enerjileri böylece rastgele birbirine dönüştürmez. Tüm Varlık yansımaları aynı anabiyozda bulunur. Nedenini açıklamaya çalışayım. İnsanın alanında belirli bir yoğunlaşma noktası vardır ve insanın gelişimi, algı sınırlarının genişlemesi, bu yoğunlaşma noktasının Chuttasal düğümler ilkesine göre alanın her yerine yayılmasıyla gerçekleşir; aynı zamanda kişinin bilincinin gelişimi de bu süreçte olur. Bazı insanlar bunu vücut dışı deneyimlerinde ziyaret ettikleri alanlarda ve bilinçli ya da bilinçsiz çıkışlarda deneyimleyebilir. Aslında böyle bir operasyonun başarılı olması için insanın yeterince yüksek bir gelişim seviyesinde ve iyi gelişmiş bir bilince sahip olması gerekmektedir ve başlangıçta deneyimli bir Öğretmenin rehberliği altında olması daha iyidir, çünkü insanın varlığının önemli bir bileşeni olan uzaysal hareketlerde sıkışma olasılığı vardır.

Yüksek Varlıklar için, Egregorların içinde ve evrenin birçok farklı yerinde bulunmak, deneyim, enerji ve bilgi toplamak için aynı yoğunlaşma noktalarıdır; bu alanlarda sahip şeklinde tezahür ederler. Her insan da, Yaratıcı'nın bir yansıması olarak, bizim materyal gerçekliğimizde de, içinde potansiyel olan birçok farklı olasılığı taşıyan o titreşimlerin kıvılcımına sahiptir. Ancak bu olasılıkları kullanmamıza sınırlı algımız izin vermez.

Bu hem Kaynak Enerjileri hem de Başlangıç Enerjisini, ancak Yüksek Düzlemimizi, bizim zihnimizle algılanamadan, Dünya düzlemimizle birleştiren ince bir iplikçiktir. Burada algının tam anlamıyla olmadığı yerden, kendi evrensel yasalarının tam anlamıyla anlaşılmadığı yerlere geçiş yapılmaktadır. Ancak bu geçiş mümkündür ve bir yolu vardır, ve bu bazı insanlarda genişler.

Bu konuya geri dönersek, Uzay Enerjisinin Egregoru hakkında konuşmak istiyorum. Uzay enerjileri nedir? Bunlar, GENEL olarak var olan tüm enerjilerdir. Var olan her şey, Evren içinde var ve bir miktar enerjiye sahiptir. Tüm Yüksek Varlıklar bu enerjilere sahiptir. Ve kozmoenerji - enerjileri inceleyen, toplayan, sınıflandıran ve aynı zamanda onları açıklayan bir kişi olarak, sadece saf enerjilerle uğraşmalıdır; bu enerjilerin kişiselleştirilmesi veya duygular ve hislerle renklendirilmesi yanlıştır. Bu sınırın ötesine geçilmemelidir. Bu sınırı aştığınızda, hemen İyi ve Kötü, Işık ve Karanlık kavramlarının etkileşim alanına girersiniz.

Farklı işaretlere sahip enerjilerle etkileşimde denge, İstikrarın enerjilerinin temiz anlayışını sunar. Işık ve Karanlık enerjilerinin temiz anlayışı, Evrenin yasalarıyla uyum içinde bulunan Yaratıcı tarafından birleştirilmiştir. Bu enerjilerin saf anlayışını derinlemesine kavramak, sonsuzluğun birbirinden farklı formlarını evrende yaratan Yaratıcı'nın bu enerjilerini, Işık ve Karanlık enerjilerini anlamak demektir. Ve sadece insanların değil, tüm formların özü, Yaratıcı tarafından yaratılan bu enerjilerin anlayışıdır. Fiziksel beden, bu anlayışı keşfetmek için verilen bir araçtır.

Eğitim, kozmik enerjide başlangıç düzeyi ayarlamalarıyla (uyumlamalarıyla) başlar, yani Buddha Blok ve Magic Blok. Bazı insanlar bunların şu anda gereksiz olduğunu ve öğretmenlerin para kazanmak için hala bu blokları uyumladığını yazıyorlar. Ekolümüzde, bu uyumlamaların temel bir gereklilik olduğuna inanıyoruz, bu uyumlamalar ileride kozmik enerji bilgi binasının inşa edileceği temeli oluşturur. Bazıları bu titreşimlerin artık çalışmadığını söylese de, gizli öğretilerin temel kanunlarından biri olan "Ne düşünüyorsan, o'sun" kanununu unutmamak gerekir. İnsanların algılarını hızla ve zorla genişletmek ilk aşamada zarar verebilir; bu, fiziksel, zihinsel ve enerjisel sağlıklarına zarar verebilir. Bazı insanlar bunu oldukça iyi tolere edebilir, ancak bu herkes için geçerli değildir. Burada acele edilmesi uygun değildir.

Kozmik enerji egregorları hakkında, bazı insanların Dünya düşüncelerinde kasıtlı olarak kozmik enerjinin potansiyellerini sınırlayan ve amacını çarpıtanlar için, açıklamam gereken bir şey var. Dünya düzlemindeki öncümüz Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından yaratılan kozmik enerji sisteminin içinde yer alan egregorlarımız, tüm evrene yayılan enerji ve bilgi formasyonunun sadece bir parçasıdır. Ve bu parça, gelişiminin yönlendirildiği özgürlük İlkesi temelinde, belirli bir bireyin veya topluluğun, Dünya düzleminde var olan birçok olasılık çizgisini içerir. Bu çizgiler, Evren Yasaları içinde var olan, bu yasaları özgür irade prensipleriyle ifşa eden ve uygulayan topluluklarla birlikte var olurlar.

Bazı kozmik enerji operatörlerinin hataları, diğer bir kişinin gelişim olasılığını, onlar tarafından yanlış ve hatalı bir şekilde algılanmasıdır. Bu bazen kişinin gelişim aşamasındaki algılama sınırlamalarından kaynaklanır veya daha da kötüsü, maddi düşüncelerden kaynaklanır. Bazen bu, gereğinden fazla büyümüş bir Benlik tarafından da oluşabilir, diğer insanların farklı fikirlerini ifade edebileceği ve onları takip edebileceği için bu Benlik, başkalarının gelişim ufuklarını kapatır. Ancak evrende hiçbir gereksiz insan yoktur ve adayın izlediği herhangi bir olasılık çizgisi onun için gereksiz değildir. 

Bazı kozmik enerji operatörleri ise kendi özgün egrergorlarını oluşturmak isteyen ve Dünya düzleminden ayrıldıktan sonra bu egrergorun enerjilerinden yararlanma amacı taşıyan bireylerdir. Bu nedenle bu alanın gelişimine yönelik fikirler ve olasılıklar yalnızca adayın gelişimi için mevcut olan ve bu aşamada gereklilik arz eden şeyler olarak emisyon yapılır. Bu kişiler, aynı anahtarla çalışan diğer alanları karalamak için aktif bir çaba sarf ederler. Bu, kozmik enerji operatörünün farklı kutuplardaki enerjiler arasındaki etkileşim ve mücadele alanında olduğu anlamına gelir.

Aslında kozmik enerji operatörü, hem pozitif hem de negatif işaretli enerjileri kendi alanında kabul etmeli ve bunları sürekli olarak adapte etmelidir. Her iki yönde titreşim spektrumunu genişleterek, ancak bu enerjileri günlük yaşamınızda ve amacınıza nasıl kullanacağınıza tamamen siz karar verirsiniz. Yolunuzun ve düşüncelerinizin yönünü seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak aynı zamanda unutmamanız gereken bir şey, hayatınızda ne olduğundan sadece siz sorumlusunuz. Başkaları değil. Hayatınızın kalitesi de kişisel olgunluğunuza bağlıdır. Bilinciniz ve sorumluluğunuz ve, isterseniz (bazı insanlar için absürd geliyor olabilir, bunun farkındayım), Yaratıcı tarafından bize başlangıçta hediye edilen kaynağın saf enerjilerine olan saygınıza ve farkındalığınıza bağlıdır.

Yazar:
Volkova T.V.

Derleyen & Çeviren:
Mehmet Levent Ünal
Zeynep Geylan

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.