İnsan Nedir?
11 Ocak 2023
Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

349

Fiziksel Beden:  Kendi görünümüne, kütlesine, iç yapısına ve onunla bağlantılı bildiğimiz her şeye sahip, görünen maddi yapı.

Süptil Beden: Fiziksel beden kontrol sisteminin biyolojik nörobilgisayarı olan uzayın element tabanının görünmeyen yapısı.

İnsanlar, bir eylemin özünü anlayamadan sadece sonucuna odaklandıklarında, yaşamın getirdiği tezahürleri fiziksel beden ile ilişkilendirirler, bu açıkça yanlış bir davranıştır. Süptil beden fiziksel olandan ayrılamaz; fiziksel bedenle birlikte doğar, büyür, gelişir ve ölür. Süptil beden, fiziksel bedenin daha yüksek seviyelerde sinirsel aktivitesini ve alt düzenin rasyonel aktivitesini, yani hayvani aktiviteyi sağlar. İnsanın üç ana bileşeni vardır, fiziksel beden, süptil beden ve ruh. 

Ruh: Evrenin en yüksek zeki varlıklarının biyolojik bir türü olan gri uzayın temel tabanının görünmez maddi yapısı. 

Burada amaçlanan şey uzaydaki beden ile fiziksel dünyadaki beden arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları.) bir ilişki kurmaktır.

Aslında sizler ruhun faaliyetinin dışsal tezahürlerinin çok iyi farkındasınız. Burada bahsedilen kişinin zihnidir, yani düşünceleriniz, mesela "Düşünüyorum, öyleyse varım" sözü ruhun varlığının bir ürünüdür. Ruh bedenden bağımsız olarak doğar, kişiye doğduğu anda girer, kişiyle birlikte yaşar ve insan bedeninin biyolojik ölümü gerçekleştiğinde onu terk eder, ancak ölmez.

Bu nedenle normal bir insan, ruhun yaşamını sağlamak için üreten yüksek bir varlığın biyolojik bir türüdür. Ruh, insanı hayvandan ayıran en önemli şeydir ve insanı Dünya'nın biyosferindeki en gelişmiş varlık olarak tüm hayvanlar dünyasının üzerinde bir yere yerleştirir. Yaratıcı ve onun uygarlığının, yani gezegenimizin biyosferini yaratmak için milyarlarca yıllık çalışması, yalnızca insan olgusunu hazırlamak ve yaşamına biyosfer kaynakları sağlamak içindi. Bu durum yeni bir biyolojik türün kolay bir şekilde var olabilmesi uğruna yapılmadı, tüm bu gezegen, yüksek varoluş seviyeleri tarafından vücudu özel olarak yaratılmış ve yaşam için tasarlanan insansı bir türün Dünya'da ortaya çıkması ve ruhun eğitimi için hazırlandı. 

Bir ruh olmadan, insan sadece akıllı bir hayvandır, tıpkı bir maymun gibi, Dünya'daki herhangi bir hayvan entelektüel aktiviteler yapamaz. Sadece ruh kişiye yüksek bir zihin, analitik düşünme, yaratıcı aktivite ve manevi yaşam yeteneği verir. Bu durum, Yaradan'ın "Dünyadaki İnsan" programının ana hedefidir.

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

İlk Yayım Tarihi: 05.09.2021

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.