İnsan ve Enerji Etkilerinin Türleri
27 Ocak 2023
Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1097

''Kendisi için hiçbir şey yapmayan insanlar için hiç kimse bir şey yapamaz.'' 
-J. Cunning

20. Yüzyılın sonunda, KozmoEnerji insan yaşamına hızlı bir giriş yaptı. Bu şamanizm ya da anlaşılamaz bir büyü değildir, ama bilim en son enerji bilgi teknolojileri üzerine teorik araştırmalar yapmış ve pratik uygulamalarını genel olarak deneyimlemiştir. Bu öğreti, insanın aktif yaşamındaki en geniş pratik yapma imkanlarına sahiptir. 

Bugünün kozmoenerjisi iyileştirme bilgisini, kendini tanımanın büyülü yolculuğunu  ve başka realiteleri algılamayı mümkün kılan bütünsel bir sistemdir.

Kozmoenerji yolundaki insanın gelişiminde 'iyileştirme' ilk adımdır. Uzay enerjisinin (kozmoenerji) kurucusu Akademisyen V.A. Petrov her zaman şunu söylemiştir ; ''Uzay enerjisi ile iyileşme bir yan üründür''. Aynı zamanda Petrov şunu da söylemiştir; En kolay yol olması ile birlikte bu, gelişmek için en kısa yoldur. 

Kozmoenerji tamamlayıcı bir yoldur. İyileşmek için gelen bir insanı bütünsel olarak ele alır. Bu iyileşme süreci boyunca kişinin fiziksel ve enerjetik bedeni dikkate alınır. Kozmik enerji frekanslarını (kanallarını) insan enerjisine yükleyerek, kişinin aurasının (biyoenerji alanı) bütünlüğünü ve çakralarının (enerji merkezleri) çalıştırılmasını sağlayarak onu çeşitli negatif enerji etkilerinden kurtarırız. Bunlardan bazıları; nazar, bozulmalar, kancalar, aşk büyüleri, lanet, vudu büyüsü, kara büyüdür. Tüm bu negatif etkilerin üzerinde kozmoenerji iyi bir iş çıkarır. 

Deneyimli, çalışkan ve vizyon yeteneği kazanmış bir uygulayıcı, kişinin aurasındaki etkileri görebilir. Eğer vizyon geliştirilmemiş ise, o zaman auradaki etkileri ve bozuklukları açık bir şekilde gösteren Profesör Korotkov’un GDV aparatı yardımı ile auranın fotoğrafını çekebilirsiniz. 

Araştırmalara göre, negatif enerji etkilerinin (nazar, bozulmalar, kancalar, aşk büyüleri, lanet, vudu büyüsü, kara büyü) sonuçları insan hastalıklarının %30’udur. 

İnsanlar arasındaki yaşam süresi boyunca, çeşitli enerji değişimleri gerçekleşir, ve bunlar her zaman sağlık üzerinde faydalı etkiler olmayabilir. Pozitif enerji etkilerine örnek olarak aşıklar arasındaki enerji etkileşimini örnek verebiliriz. Ancak bu tarz enerji etkileşimleri nadir görülür. Genellikle insanlar birbirlerine, koruyucu kabuğu kırabilecek ve enerji bedenlerinden fiziksel bedenlerine işleyerek onun çalışmasını bozacak negatif enerji gönderirler. Bu güçlü negatif duygu patlamalarında ve duygusal düşmanlıklar, sinir, nefret, öfke gibi durumlarda ortaya çıkar. Sık karşılaşılan bilinçsiz negatif etkilerden biri nazar olarak adlandırılır. Enerjinin ve duygunun seviyelerine göre size uğursuzluk getirir, gripten ciddi hastalıklara kadar (ölüm dahil) çeşitli hastalıkları deneyimleyebilirsiniz. Bir kişinin diğer bir kişi üzerinde halihazırda gerçekleşen negatif enerji-bilgi etkisinin bir başka çeşidi ''bozulma'' veya daha ciddi bir durumda ''lanet'' olarak adlandırılır. Bu tür etkiler için insanlar kara büyü ve büyücülük ile ilgili özel büyü yöntemleri kullanırlar.

Ve şimdi bu süreci doğru bir şekilde anlayabilmek adına detaylı bir şekilde enerji etkilerine bakcağız; 

NAZAR; Bir insanın diğer bir insanın biyoenerji alanı üzerindeki negatif etkidir. İnsanın enerji değişiminde bozulmalara yol açar. Enerji alanı kırıldığında veya delindiğinde insan bedenine giren enerji akmaya başlar. Böyle bir şeyi yapmak isteyenler başarınızı kıskanan ve size kalpten zarar vermek isteyen kişilerdir. Ama en tehlikelisi kasıtlı olarak yapılandır. Deneyimli büyücüler sizi hasta etmek isteyen kişilerin isteği ile size nazar edebilir. Böyle bir büyü saldırısına uğramış kişi kötü, sinirli ve agresif hissetmeye başlar. Nazar, aile yaşamını mahveder, iş yerinde sıkıntılara, sağlık problemlerine, çocuklarda huysuzluk, iştahsızlık ve sinir bozukluklarına yol açar. 

HASAR; zarar vermek için biyoenerji alanına yapışan, kara büyü yapısı veya kararsız bir varlıktır. Şu unutulmamalıdır ; hasar her zaman kıskanç ve kötü niyetli bir kişinin kişisel çıkarlarına dair kötü sözlerinin bilinçli bir ifadesidir. Bu sadece kara büyücüler, büyücüler, psişikler ve belirli yetenekleri olan başkaları, büyü ritüellerini kullananlar, ayin yapanlar gibi uzmanların yardımı ile yapılabilir. Bu durum uygulandığında başın tepesine ve bel bölgesine ya da kürek kemikleri arasına negatif bir pıhtı koyulur. Genelde insan bu bölgelerde acı hisseder. Bu bozulma eterik ve yüksek zihin düzenine saldırabilir ve insan ruhunu çok etkiler.

AŞK BÜYÜSÜ; en popüler büyü türlerinden biridir. Herhangi bir aşk büyüsü insanın kişiliği üzerine bir şiddettir. Aşk büyüsü kişinin kendisi ile birlikte bir sürü negatif etki taşır ve sadece büyü yapılan kişiye değil, aynı zamanda onun akrabalarına ve bazen de çocuklarına da uygulanır. Aşk büyüsünün etkileri hasarın etkilerine çok benzer.

KANCALAMA; evli veya diğer yakın ilişkilerdeki iki kişi arasındaki enerji bağlarını koparmayı amaçlayan bir büyü ritüelidir. Hızlı ve etkilidir. Sonucunda sadece aile yıkılmaz, aradaki bağlar bozulur ve kişiler arasında olumsuz bir tutum sergilenir. 

LANET; en güçlü negatif etkidir, genellikle tüm insan ırkına yayılır. Kara büyücüler bizi düşmanlarımızın istekleri üzerine lanetler. Lanet çok hızlı bir şekilde işler ve kısa zamanda insanın normal yaşamını mahveder, çoğu zaman onu öldürür. Bir atalar laneti tüm aileyi ya da belirli bir kişiyi öldürebilir. Başka sık kullanılan bir tür iste 'bekârlık tacı' büyüsüdür. Bu büyüye maruz kalan biri kişisel hayatını düzene sokamaz, aile kuramaz. Genellikle kadınlar (erkeklerde daha azdır) bundan muzdariptir. Buluşurlar, romantizm yaratmaya çalışırlar ancak genellikle bu karşılıklı bir sevgi haline dönüşmez veya evliliğe gitmez. Ve eğer olursa da çok uzun sürmez, evlilikleri kısa sürede biter, kadın ya da erkek yalnız kalır. Bu 'bekarlık tacı' cinsiyetten cinsiyete aktarılır. Bu yüzden çoğu zaman bir ailede tüm erkeklerin veya kadınların kişisel yaşamı olmadığını görebilirsiniz. 

Eğer bir kişi bütün olarak, kendisi ve yaşam ile uyum içinde yaşıyorsa, biyoenerji alanına hiçbir şey zarar veremez. Bu durum rezonans teorisinden kaynaklanmaktadır.

Mutluluk ve Sevgi ile,

I.F.Serdobintsev

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.