Kader
24 Haziran 2024

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

802

Kader

"Ruhsal Dünyada Mekan ve Zaman" bölümünde, insanların ruhsal ve fiziksel düzlemlerde zaman dilimleri arasındaki farklılıklar açıklanır. Ruhsal düzlemde insanın bilinci, fiziksel dünya zamanını genişletilmiş biçimde yeniden üretebilir ve fiziksel dünya insanları için bu zaman, bir an olabilir. Yani, fiziksel plandaki tüm insan eylemleri, bilincin çalışması da dahil olmak üzere, ruhsal dünya insanının bilinci tarafından en küçük ayrıntısına kadar kaydedilir. İnsan kaderi ruhsal dünyada yaratılan bir aksiyom olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bu süreci enerji planı açısından ele alalım. Kaderin unsurları niyetin çalışmasıyla ortaya çıkar, önce bedenlenmiş insanın bilincinin niyetini belirleyen nedenleri inceleyelim. Yani, niyet. Bilinç, çalışması için tüm bilgi kanallarından gelen bilgiyi işler ve sonuç olarak insanın ileriye yönelik eylemlerinin metnini niyete gönderir. Bilinç, bilgiyi aşağıdaki kriterlere göre bölünebilecek kanallar aracılığıyla alır:

- Kader programını düzeltme kanalı;

- Fiziksel düzlemin kanalı (özanaliz kanalı);

- Astral düzlemin kanalı (duygu kanalı);

- Sezgisel kanal;

- Diğer kanallar.

Kanalların bu şekilde belirlenmesi, niyetin çalışma şeklini açıklamak için gereklidir. Fakat gerçeklik, bilgiyi niyete aktarmanın çeşitli biçimlerine dayanmaktadır. Bu gerçeklik, fiziksel düzlemin düşünme düzeyinde yeniden oluşturulamaz, zira zihin sınırlıdır. İlk üç bilgi alım kanalını ele alalım. Kader programını düzeltme kanalı, belirli bir an içinde belirli eylemlerin gerçekleştirilmesi için bilinç tarafından algılanan belirli bir enerji spektrumunda astraldüzlem üzerinde inşa edilir. Bu kanalın bilgisi, insanın gelişimine, karmasının işlenmesine ve diğer amaçlara hizmet eder. Bu kanal aracılığıyla Yüce Zihin yaratıcı unsurlarını ortaya koyar. Fiziksel düzlemin kanalı, insanın rasyonel zihninin niyeti geliştirmenin sonucunu yorumlama yeteneğini belirler. Dolayısıyla, insanın özgür iradesi, eylemlerinin rasyonel seçimiyle olan ilişkisidir.Genel anlamda, rasyonel zihnin doğru eylemlerinin kaderiyle tamamen örtüştüğünden emin olunabilir. Zihin, adı geçen üç kanaldan aynı anda gelen bilgileri bütünleştirerek niyetini belirler. Bu nedenle, zihin yeterince gelişmemişse, hatalarının sonucu olarak, niyetin ortalama integral vektörü, ideal vektörden yani kader vektöründen farklıdır. Bu durumda yapılan hata, ek işlem gerektiren enerji tortularını etkiler ve bu da bu yaşamda veya sonraki yaşamlarında karmanın etkisine zemin hazırlar. Fakat, gösterilen kader mekanizmasında kök nedeni belirleyen başlangıç noktası belirlenmemiştir. Burada, konumuz dışında kalan bazı noktalar var, bu yüzden sadece ruhsal dünya insanının yaratıcı unsurları olarak belirlenen nedenlerle ilgileneceğiz. Genel olarak konuşmak gerekirse, bedenlenme sürecinde insan, dünyanın bilgi alanını yeni bilgi enerjileri spektrumlarıyla doldurmaya olanak tanıyacak şekilde deneyim ve bilgi biriktirmelidir. Bunları yaratmak için, bilgi alanının durumunu bilmek gerekir. Burada ruhsal dünyanın yaratıcılığı sonucu biriken bilgi alanıyla değil, belirli bir medeniyetin yarattığı bilgi alanıyla ilgili bazı yorumlar var. Bu nedenle, belirli bir medeniyetin bilgi alanı, bir sonraki niteliksel gelişim aşamasına geçişinde kullanılacak olan birikmiş potansiyeldir. Bu sapmayı dikkate alarak, kader programı kavramına, ruhsal dünya insanlarının yaratıcılığının bir unsuru olarak geçebiliriz. Bu yaratıcılık, yeryüzü insanının medeniyetin bilgi alanını biriktirmek ve ruhsal dünya insanlarının yaratıcı yeteneklerini geliştirmek için yeryüzündeki faaliyetlerinde yaratıcı unsurların sonucunu somutlaştırmasını gerektirir. En yüksek düzeyde hazırlanan programa göre çalışmak, insanın yaşam yolunu en optimal şekilde geçirmesine olanak tanır. Başka bir deyişle, yeryüzü insanı, fiziksel dünyadaki çalışmalarını organize edemez. Bedeni etkileyen etki unsuru, ruhsal dünyada belirlenen bir yöntemle algılama planına yönlendirilen enerjidir. Burada bu yöntemi açıklamaya gerek yoktur, çünkü bedenlenmiş insan için pratik bir ilgi taşımamaktadır. Fakat, kader mekanizmalarının bilgisi, kaderin düzeltilmesinde öncelikli olarak gereken nitelikleri ortaya koymayı sağlar. Böyle birmekanizma, hem yıldızların enerjilerinden hem de belirli bir insanın bilincini yönetmek amacıyla bu enerjilere akıllıca eklenen enerjilerden oluşur. Böylece, insan kaderinin temel taşıyıcı enerjileri, yaygın olarak bilinen anlamda zodyak takımyıldızlarıdır ve düzeltilmesi, yani ek bilgi yüklemesi, ruhsal dünya insanları tarafından gerçekleştirilir. Bu, kader dediğimiz şeyin nedenlerini anlamamıza yardımcı olan bir yorumdur.

Geçmiş, şimdi ve gelecek dediğimiz üç zaman kavramı, bedenlenmiş insan için birer bilmece niteliğindedir, çünkü geçmişe bakamaz, geleceği göremez. Bu sorunu ruhsal dünyadan, yani geçmişin, şimdinin ve geleceğin yaratıldığı dünyadan ele alırsak, kader yaratma sürecini ruhsal dünyadan, gerçek zamanlı insan programlaması yapılması olarak tanımlayabiliriz. Bu süreç, yaşam boyunca insandan geçmesi gereken titreşim spektrumlarını enerjik düzlemde oluşturur. Kader titreşimleri, insanın gelişim sürecini gerçekleştirmesini gerektiren tüm unsurları içerir. Bu titreşimlerde kırılmalar olduğu gibi, uyumsuz bileşenler içeren üst üste binmiş titreşimler de bulunur ve bunlar insanın eylemleri üzerinde belirli etkiler yapar. Örneğin, kesintili titreşimler, hem astral bedeni hem de insanın rasyonel eylem yönünü belirleyen zihni geliştirir. Uyumsuz bileşenler içeren titreşimler, insanı eylemlerinde denge aramaya zorlar, yani zihni yaratıcı olmaya zorlar.

Sonuç olarak, ruhsal olarak gelişmiş bir insanın çalışması, iki kanaldan gelen bilgilerin gerçekleştirilmesi yoluyla yapılır. Astral (duyusal) düzlemden bilgi alma kanalı, insanın gelişmiş zihni tarafından diğer bir kanal aracılığıyla kontrol edilir ve bu, gerekli olduğu ölçüde eylemlerini etkiler. Bu nedenle, kader programı düzeltme kanalını kullanmaya gerek yoktur. Zihnin kontrolü altındaki iç gözlem ve duygu kanalı, alınan bilgilerin yorumlanmasında hata olasılığını azaltır, böylece insanın niteliksel gelişme yeteneği artar.

Derleyen & Çeviren 

Cemre ÖZKAN

Mehmeh Levent ÜNAL

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.