Kosmoenergetika – Yeni Bir Bilim Dalı
23 Mart 2024

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1092

Kozmik Enerji, seçilmiş kişilerden oluşan gizli bir topluluk ya da dini bir tarikat değildir. Geleneksel anlamda bir bilim olarak kabul edilmese de bilim dalıdır. Akademisyen tarafından yıllar boyunca yapılan araştırmalar, kozmik dalgaların çalışma prensibini kanıtlama olanağını sağlamıştır. Zamanla, insanın ve çevresinin sağlığını iyileştirmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Petrov’un öğretisine göre, sonsuz enerji akışları, organizma içindeki kaybolan dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olur. Antik tedavi yöntemlerini, Doğu tıbbını ve enerji alanındaki araştırmaları birleştiren bilim insanı, bu bilgilerin tümünün pratikte uygulanmasına yönelik bir teknoloji geliştirmiştir. Elde edilen ve uyarlanmış frekans aralığının insan üzerindeki etkisi üzerine yapılan analiz, 13 yıldan fazla sürmüştür.

Yeni bilim dalının fikri, kısmen tanınmamasına rağmen, herhangi bir maddi olgunun enerji-bilgi alanına sahip olduğu yönündedir. İnsan, çevreyle etkileşime girerek, görünmez frekans aralıklarını algılar. Bunları bilinçli olarak değiştirirse, sağlıklı titreşimleri geri yükleyebilir, böylece kaybedilen güçleri geri getirebilir ve hatta mevcut yaşam üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Saf kozmik enerjiyle uyumlu istediğiniz frekansı, kendiliğinden veya bir kozmik enerji operatörünün yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Eğitim ve inisiyasyondan geçen herhangi bir kişi, yalnızca kendisine değil aynı zamanda diğer insanlara da yardım sağlayabilen kozmik bir enerji uzmanı olabilir. Kendisine ve diğer insanlara yardım edebilir. İnisiyasyon nedir? Bu, öğretmenden öğrenciye belirli bilgilerin aktarıldığı bir tür “tören”dir.

Bu teknik, aslında dalga tıbbının bir yönünü temsil eder. Kozmik Enerji teknikleri kullanıldığında vücuda etki, yapay olarak değil, operatör tarafından genel spektrumdan seçilen doğal bir radyasyon ile gerçekleşir. Uzayın derinliklerinden gelen radyasyon, Kozmik Enerji Operatörü tarafından dönüştürülür ve kişiye yönlendirilir.

Yenilikçi düşünen işletme liderleri, binaların tasarımı ve inşası sırasında Kozmik Enerji teknolojilerini kullanmaya başladılar bile. Yakın gelecekte, bu yeni bilim birçok endüstri dalında geniş uygulama bulabilir. Kozmik Enerji, önceden bilinmeyen, olağandışı bir bilgi olarak, sürekli gelişim içindedir, bu da onu gelecek vadeden ve umut verici olanaklara sahip kılar.

Yine de, Kozmik Enerji bilimi esas olarak insanın potansiyelini ortaya çıkarmaya ve onun yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. İnsanlar arasındaki ilişkileri hem ailede hem de iş yerinde ele alır, negatif enerji-bilgi etkilerini giderir, depresyon durumlarıyla, fobilerle, özgüven eksikliğiyle başa çıkmaya yardımcı olur..

Bizi çevreleyen dünyaya olan algımızın olumsuzdan olumluya değişimi, insan organizmasında ortaya çıkan sorunlara bütüncül yaklaşım, biyolojik alanın restorasyonu, uyumlu bir yaşamın ve sürekli kendini geliştirmenin anahtarıdır. Maneviyatın gelişimine ivme kazandıran benzersiz kozmik enerjilerin yardımıyla insan yıkıcı programlardan arınarak, normal yaşama müdahale eden her türlü olumsuz faktörden kısmen veya tamamen kurtulur. Bilim insanlarının birçoğunun şüpheciliğine rağmen, Kozmik Enerji günlük hayata giderek daha fazla girmektedir.

Derleyen & Çeviren 

Cemre ÖZKAN

Mehmet Levent ÜNAL

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.