Nötr Bilinç Durumu
07 Ocak 2023
Sesli dinlemek için tıklayın

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1259

Farklı geleneklerde nötr, meditatif ve trans olarak tanımlanan durum üzerinde biraz daha ayrıntılı duralım.  

Zamanın her anında insanlar bizim terimlerimizle belirli bir "huni" düzlemi tarafından tanımlanabilecek belirli bir durumdadır.  Başka bir duruma geçiş, "huni" içinde yukarı veya aşağı bir hareket olarak, vücudun bazı yeni duyumlarına, farklı bir ritme, başka görüntülere, farklı bir mekan algısına geçiş olarak tanımlanacaktır.  Bu hareket aniden gerçekleştirilebilir, "huninin" eğimi boyunca "kayabilir" veya yüzeye aniden "çıkabilir".

Her durum kendi gerçekliğidir ve bir gerçeklikten diğerine geçiş acı verici olabilir.

Bu tür dinamikler, şok anlarında kendiliğinden gözlemlenebilir.  Bazen, bir tür psikoteknik egzersiz yapmak bile kişiyi beklenmedik bir şekilde derin bir yere "düşürür", kişi kendi görüntülerinden bazılarını görmeye başlar ve tamamen gerçeklikten kopar. 

İrade çabasıyla, ciddi bir enerji harcaması gerektiren bir seferberlik durumuna keskin bir şekilde ulaşmak mümkündür.  Böyle keskin bir "ortaya çıkış" çoğu zaman hoş olmayan öznel duyumlarla birlikte görülür.  "Kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum" gibi bir metafor, bu tür durumlarda eğitim katılımcılarından sıklıkla duyulabilir.  Her durum kendi gerçekliğidir ve bir gerçeklikten diğerine geçiş acı verici olabilir. 

Kişi belirli bir anda "psikoteknik huni"nin hangi noktasında olursa olsun, zihinsel süreçlerin en büyük "plastisitesi" (merkezi sinir sistemi dejenarasyonu) ile karakterize edildiğinden, kendisini tarafsız bir durum aracılığıyla başka bir düzleme aktarabilir.  Bu bir rüya "filmlerini" "başlatma" ve onları kontrol etme yeteneğidir.  Bu duruma teslim olursanız, kısa bir süre de olsa bu durumda kalmak iyi bir iyileşme etkisi verir, bu durumda kalmak başlı başına şifalı kabul edilir.

"Huniye" "dalmanın" en basit yollarından biri, durumunuzu ve değişikliklerini destek olarak kullanarak izlemek, durumun "göstergelerinin" her birine sırayla bilinçli olarak dikkat çekmektir: ayak parmaklarından başlayarak ve dikkat ışını ile giderek daha yükseğe hareket eden vücuttaki duyumlar, nefesinizi, geçen havadan gelen hisleri, nefes alma ritmini takip edin, çevredeki sesleri dinleyin ve uzaydaki "yerlerini" hayal edin. Bilinçte hangi düşünce ve görüntülerin ortaya çıktığına, nasıl gelip gittiklerine dikkat edin.

Bu tür birkaç spiral yaparak, kişi yavaş yavaş "huninin boynuna" iner, yani nötr duruma gelir.  Bazen bir daire yeterlidir, bazen "girişlerden" sadece biri ile çalışmak yeterlidir.  Bu geçiş çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir, böylece kişi bu beceriyi doğrudan iletişim durumlarında bile kullanabilir. Bunun için bir an için tarafsız bir duruma geçin ve ardından o anda gerekli durumda bırakın.

Böylece, nötr bir duruma geçiş tekniği, istenen duruma geçiş için belirli psikotekniğin geliştirilmesi ve inşası için temeldir.

Yayımlanma Tarihi: 15.11.2021

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.