Ölümden Sonra Yaşam
18 Şubat 2023

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

723

Fizikçilerin ölümden sonra hayatı ele alacakları zamanın yakında geleceğini biliyordum. Bu makale önemli bir erken adımı temsil etmektedir. Janey Tracey tarafından 17 Haziran 2014'te yazıldı ve Outer Places'da online olarak yayınlandı. 

FİZİKÇİLER ÖLÜMDEN SONRA  BİLİNCİN KUANTUM HALİNDE YAŞADIĞINI İDDİA EDİYOR!

Kuantum mekaniği spiritüel bir "ruhun" varlığını öngörüyor mu? Cambridge Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Münih'teki Max Planck Fizik Enstitüsü gibi kurumların önde gelen fizik araştırmacılarının görüşleri, kuantum mekaniğinin "ölümden sonra yaşam" hakkında bazı versiyonlarını öngördüğünü iddia ediyor. Kişinin; atom altı parçacıkların dalga-parçacık ikiliğinin bir uzantısı olan bir beden-ruh ikiliğine sahip olabileceğini iddia ediyorlar.

Kuantum mekaniğinin temel bir kavramı olan dalga-parçacık ikiliği, fotonlar ve elektronlar gibi temel parçacıkların hem parçacıkların hem de dalgaların özelliklerine sahip olduğunu ileri sürer. Fizikçiler, bu teoriyi muhtemelen ruh-beden ikiliğine genişletebileceklerini iddia ediyorlar. Yaşayan ve ölü her şey için bir kuantum kod varsa, o zaman ölümden sonra da bir varoluş vardır . Münih'teki Max Planck Fizik Enstitüsü'nün eski başkanı Dr. Hans-Peter Dürr’e göre,tıpkı bir parçacığın dalga işlevi hakkında tüm bilgilerini "yazması" gibi, beynin de üzerinde bizim verilerimizi kaydedilir ve bu veriler daha sonra spiritüel kuantum alanına "yüklenir". Bu benzetmeye devam edersek, öldüğümüzde beden ya da fiziksel disk gitmiş olur ama bilincimiz ya da bilgisayardaki veriler yaşar.

“Burada ve şimdi olarak gördüğümüz şey, bu dünya, aslında anlaşılabilir olan sadece maddi düzeydir. Ötesi, çok daha büyük olan sonsuz bir gerçekliktir. Bu dünyanın köklendiği bir şey. Bu şekilde, bu varoluş düzlemindeki yaşamlarımız zaten öbür dünya tarafından kuşatılmış, çevrelenmiştir… Beden ölür ama ruhsal kuantum alanı devam eder. Bu şekilde ben ölümsüzüm” diyor Dürr.

Göttingen'deki Max Planck Biyofiziksel Kimya Enstitüsü'nden Dr. Christian Hellwig, merkezi sinir sistemimizdeki bilgilerin faz kodlu olduğuna dair kanıt buldu; bu, birden çok veri parçasının aynı anda yer almasına izin veren bir kodlama türü. “Düşüncelerimiz, irademiz, bilincimiz ve duygularımız, ruhsal özellikler olarak adlandırılabilecek özellikler gösterir... Doğa biliminin bilinen temel kuvvetleri ile yerçekimi, elektromanyetik kuvvetler vb. ile spiritüel alanda doğrudan etkileşim tespit edilemez. Öte yandan, bu spiritüel özellikler, kuantum dünyasındaki son derece şaşırtıcı ve harikulade fenomeni ayıran özelliklere tam olarak karşılık geliyor. "

Princeton Üniversitesi'nden fizikçi Profesör Robert Jahn, bilincin fiziksel çevre ile her iki yönde de bilgi alışverişinde bulunabiliyorsa, o zaman fiziksel nesnelerle aynı "moleküler bağlanma potansiyeli" ile ilişkilendirilebileceği, yani kuantum mekaniğinin ilkelerini takip etmesi gerektiği sonucuna vardı. . Albert Einstein'ın öğrencisi ve arkadaşı olan kuantum fizikçisi David Bohm'da benzer bir görüşe sahipti. “Modern doğa bilimlerinin sonuçları ancak tüm dış verilere ve gerçeklere dayanan içsel, tek tip, aşkın bir gerçeklik varsayarsak anlam kazanır. İnsan bilincinin derinliği bunlardan biridir. "

Derleyen & Çeviren
Mehmet Levent Ünal & Bengisu Ersoy

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.