Şifacının ve Savaşçının Kişisel Sorumluluğu
01 Temmuz 2024

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

594

Geçen yılki yayın serisinde (Gizli Güç 14-25) geleneğimizin neredeyse sınırsız olanaklarını ikna edici bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bu bilgiler yolunda ilerlemeye başlayan öğrenci, çevresine belirgin bir fayda sağlamakla kalmayan, aynı zamanda onu disipline eden ve kendine güvenli bir insan haline getiren belirli şifa yöntemlerini öğrenir. Güvenin gelişimi, farklı insanlarda farklı hızlarda gerçekleşir ve her şeyden önce, çeşitli enerji titreşimlerine ilişkin uzun süreli farkındalığın etkisine dayanır. Ayrıca, güvenin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için en önemli faktör, kişinin kendi eylemlerinin tam sorumluluğunu kabul etmesidir. Bu, şifacı eğitimine başlangıç aşamasında zorunlu bir şarttır. Mevcut öğrencilerimin büyük çoğunluğu bu görevin üstesinden başarıyla gelmiş ve bir şifacı olarak kişisel sorumluluğu koşulsuz kabul etmiştir.

Şunu söylemeliyim ki, sorumluluk alma tekniği sadece güvenin gelişimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencinin psikolojik yönelimlerini de köklü bir şekilde değiştirir. Bu kişi, karmaşık ve zaman zaman tehlikeli olan sosyal çevremizde mızmızlanmayı bırakır. Dışsal sıkıntıların büyük bir kısmının kendi eylemlerinden kaynaklandığını açıkça fark ederek, hatalarını izleyebilir ve eylemlerini yeniden yapılandırarak çevresiyle karşılıklı anlayış elde edebilir. Herhangi bir karşılıklı anlayış, çatışmalı durumların çözüm yollarını dışlar ve genellikle karşılıklı kabul edilebilir uzlaşmalara yol açar. Ortaya çıkan sorunları çatışmasız yöntemlerle çözmek, öğrencinin sosyal statüsünü artırır, onu ‘hoş bir sohbetçi’, ‘güvenilir bir ortak’ ve ‘sorumlu bir profesyonel’ haline getirir. Bu yeni sosyal konum, denge, güven ve bağımsızlığın pekiştirilmesine katkıda bulunur. Bu tür insanlar için ‘gözümüzün önünde değişti’ denir. Neşelidir ve çevresine güven verir. Kendisine karşı olan olumsuztutumlara bile dikkat etmeyecek ve bunları bir gülümsemeyle, iyi niyetle ve açıklılıkla etkisiz hale getirecektir. Bu tür insanlar etrafında olumlu bir alan olduğundan bahsedilir ve bu sadece bir söz değil, tartışmasız bir gerçektir. Fiziksel vakum ve torsiyon alanları teorisi alanındaki modern fizik bulguları, bu fenomeni katı bilimsel temellere dayanarak açıklayabilir. Belirli nedenlerden dolayı, söz konusu bilimsel temellerin özünü bir gazete yayınında ayrıntılı olarak anlatma imkanımyok, bu nedenle ilgilenen okuyucuyu G.N. Şipov, N.A. Kozırev ve A.E. Akimov’un çalışmalarına yönlendiriyorum. Bu makalede sadece kişisel sorumluluğun kabulü ve çeşitli enerji titreşimlerinin düzenli farkındalığı uygulamalarının öğrenciyi yukarıda tarif edilen duruma kaçınılmaz olarak götürdüğünü doğrulamak istiyorum. Tek başına bu bile, mümkün olan en fazla sayıda takipçiyi tekniklerimizi incelemeye çekmek için yeterlidir. Sonuçta modern toplumda çatışmasız ve etkili bir şekilde var olabilen insanlar, genel olarak istikrarlı ve sağlıklı bir toplumun oluşumu için gerçek bir temel oluşturabilir.

Öyleyse, ilk Buddha frekans bloğunun uyumlamalarını almış ve kişisel sorumluluğunu da başarıyla alan bir öğrencinin şifa konusunda bir miktar başarı elde ettiğini varsayalım. Kendine güven kazanmış ve meslektaşları, hastaları, arkadaşları ve tanıdıkları arasında belirli bir tanınma elde etmiş olsun. Onu ileride hangi olaylar beklemektedir?

 

Bu soruya uzun yıllara dayanan kişisel deneyimlerime dayanarak en az iki cevap verebilirim. Birincisi, bu kişinin evrimsel yönü, topluma yarar sağlamak için şifacılık yeteneklerini geliştirme yönünde olabilir. Öğrencilerimin çoğunluğu tam olarak bu yönde ilerlemekte, kendi becerilerinisürekli olarak geliştirmektedir. Hedeflerine yönelik azim, yakınlarına duyulan sevgi ve belirli bir yatkınlık ile ChuttaBlok frekanslarına hakim olan olağanüstü şifacılar olabilirler. Kosmoenergetik bilginin bu aşamasında, bu durum, uzun yıllara dayanan pratikleri şüpheli yöntemleri kullanmaktan kaçınan bir şifacı için zirvedir. Burada, uygulamalarının sonuçları için kişisel sorumluluğun derin farkındalığı, bir profesyoneli herhangi bir tehlikeli yenilikten ve doğrulanmamış teknikleri kullanmaktan alıkoyar. ‘Zarar vermemek’, hasta ile çalışmada temel ilkedir. Kişisel sorumluluk, bu prensibe sıkı sıkıya uymanızı zorunlu kılar! Sorumluluk sahibi olmayan insanların şifacılıkta yeri yoktur ve sosyal kaderleri genellikle üzücüdür. Şahsen bunun birçok örneğini biliyorum ve sayılarının artacağını öngörüyorum.

Bununla birlikte, Kosmoenergetik bilgilerin bu alandakiilerlemesi yadsınamaz ve giderek daha etkili olan titreşimlerin insanlığın malı haline gelmeyeceğini düşünmek için hiçbir sebep yoktur. Şifacılıktaki yeni bilgilere eleştirel yaklaşmak önemlidir. Aceleci kararlar burada kabul edilemez ve doğrulanmamış tekniklerin uygulanması suç düzeyine varabilir. Eminim ki, sadece şifacının kişisel sorumluluğunu alması bu tür eylemlerden korunmayı sağlayabilir.

Öğrencinin gelişiminin ikinci seçeneği, yalnızca birincisinin devamı olarak mümkün olur. Burada, şifa için olmayan frekansların etkili ve verimli gelişiminin, nadir istisnalar dışında, ancak şifacı frekans bloklarını başarılı bir şekilde öğrenme ile mümkün olduğunu kastediyorum. Dürüstçe söylemeliyim ki, bu yoldan gitmek isteyenlerin sayısı genellikle daha azdır. Sorun, Kosmoenergetik gelişimin devamının öğrenciden son derece yüksek düzeyde öz disiplin gerektirmesidir. Bu aşamada, alışılmış yaşam kurallarının yeniden gözden geçirilmesi, çoğu alışkanlık ve şartlanmadan vazgeçilmesi gereklidir. Bu tür eylemleri gerçekleştirmek, başlangıçta göründüğü kadar kolay değildir. Fakat, geleneğimizdeki bilgi yolunda daha fazla ilerlemenin gerekli şartı bu dönüşüm yoludur. Kişinin kendi zayıflıklarıyla yıllarca kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekebilir ve hiç kimse burada mutlak bir zaferi garanti edemez.

İşte savaşçıların yolu budur. Bu, kendi alışkanlıkları, şartlanmaları ve bağlılıkları ile sürekli içsel bir savaş veren, sonuna kadar savaşacak irade ve güce sahip olan insanların yoludur. Ne yazık ki, bu tür insanlar hala azdır. Fakat son yıllarda, beklediğimden çok daha hızlı arttıklarını büyük bir sevinçle gözlemliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve bu zorlu yola çıkan herkese bilgimizi açmaya hazırız. Kosmoenergetikageleneğinin savaşçıları, kişisel sorumluluğa sahip şifacıların çabalarına ve özverili çalışmalarına saygı duyarlar ve kendi iç mücadelelerinde galip gelenleri coşkuyla aralarına kabul ederler!

 

Akademisyen V.A. Petrov

 

Derleyen & Çeviren 

Cemre ÖZKAN

Mehmet Levent ÜNAL 

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.