alcohol-ink-abstract-background.jpg

Kozmoenerji Frekansları ile Enerji Meridyenlerinin Temizlenmesi ve Yeniden Açılması

Fizyolojik bir bakış açısından dolaşım sistemi; vücut için çok büyük bir öneme sahiptir, vücuttaki sıvıların yeniden dağıtım ve geri alım ağını temsil eder. Eterik beden açısından ise enerji kanalları sistemine sahibiz, yani bunlara bir takım enerji meridyeni de diyebiliriz, insanın hayati enerjisi bu meridyenlerden geçer. Meridyenler, engelleri ve enerji sistemindeki tıkanıklıkları ortadan kaldırmak, vücudun enerjisini iyileştirmek için temizlenir.

Bu yüzden daima merkez meridyeni (omurga), bacak meridyenlerini, omuz meridyenini (servikal bölge) temizlemek gerekir. 

 

Meridyenleri Firast frekansı ile temizliyoruz. Normalde meridyenlerin bulunduğu vücut bölgelerine elimizi sürerek meridyenleri arındırırız. Ayrı bir segment alıyoruz (meridyenin tamamen temizlenmesi zordur) ve meridyene odaklanarak, ellerimiz arasında ısı hissedene kadar ilk frekansımızı üretiyoruz. Ardından bir sonraki segmenti alıp işlemi tekrarlıyoruz. 

 

Bir meridyenin her bir parçası temizlendiğinde onları Firast kanalı ile bir kez daha temizliyoruz, gerçekten temizlendiğinden emin olduktan sonra başka bir meridyene geçiyoruz.

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Bengisu Ersoy

MERİDYENLER.jpg

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.