• Mehmet Levent Ünal

Kozmik Frekanslar (Zoroastrianizm)

Zoroastrianizm Blok (Egregor) Frekansları

1-Mitra:

2-Choumo  Mutluluk Tanrıçası

3-Choubbi  Suların Tanrıçası

4- Mitrich  Savaş Tanrısı

5-Nachid, Anachita  Aşk Tanrıçası 

6-Ljedine    

7-Mach 

8-Deen  

9-Esma  

10 –Sraoush  

11-Achriman426 görüntüleme

© 2019 by Mehmet Levent Ünal.