İlahi Lütfun Uyanışı
02 Nisan 2023

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

1953

Ruh, Gerçeğin Ruhu'na ilahi minnettarlıkla kutsal iç odasını açtığında, ne alacağını asla bilemez, çünkü her zaman tam olarak ihtiyacı olanı ve kaldırabilmeye hazır olduğunu alır.

Ruhun ilahi ruh yapısı ilahi bilinç için hazır olduğunda, ilahi lütfun dönüştürücü işini alır. İlahi lütuf, ruhta ilahi bir ruhun yapılarını oluşturan yenileyici bir enerjidir ve bu iş tamamlandığında, ilahi lütuf onu hayata uyandırır. Bu uyanış tarif edilemez bir yeniden doğuş, özgürleşme, masumiyete dönüş ve mükemmel amacı yöneten doğruluğun başlangıcıdır.

Lütuf’u Keşfetmek

Bir başkasına lütufta bulunduğumuzda, onun lütufsuz yapamayacağı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olan bir hayata sevgi ve bağışlayıcılık katarız. Yaradan lütfunu içimize akıttığında, biz yenileniriz. İlahi ruhlarımız uyanır ve tezahür eder ki bu, yaradanın lütfu olmadan gerçekleşemez. Kabul edildiğinde, bu ilahi lütuf bizimle ve bizim aracılığımızla çevremizdeki ruhların içine girerek bizi uyumlu bir varlıkta birleştirir.

Lütuf, sevginin iyileştirici ve yenileyici gücüdür. Sevgi, şefkat, bağışlama ve merhamet unsurlarını kapsar. Sevgi dersini almış, iyileşmeye ve ruhsal yolunda ilerlemeye hazır mütevazı bir ruha verilir. Lütuf, ruh aynı lütfu başkalarına vermeye hazır olduğunda ona verilir. Ve ilahi lütuf olduğunda, dolayısıyla tüm unsurları ilahi olduğundan, ruh üzerinde yenileyici bir etkiye sahiptir. Bir zamanlar hata olan yerde, bu lütuf ruhu iyileştirir ve onu doğruluğa getirerek yeniler.

Herhangi bir özellik; sevgi, bağışlama, yargılama, adalet, şükran, lütuf vs. kendi kaderini tayin eden akıl veya ebedi ruhaniyet aklı aracılığıyla olmak üzere iki şekilde bilinebilir. İlki, bizim kendi ürettiğimiz anlayıştır. İkincisi, ruhumuzun içindeki Gerçeğin Ruhu'nun işçiliğidir. Bu nitelikler öncekine ait olduğunda, sınırlı ve sonludur, bu yüzden hataya yenik düşerler. Ama ikincisinden olduklarında, Yaradan'ın benzerliğinde kutsallığın ruhuna sahiptirler.

İlahi nitelikler, ruh onları almaya hazır olunduğunda ve onları tüm diğerlerine ve tüm yaradılışa özgürce vermeye istekli olunduğunda, Kaynak’tan alınır. Böylece, alınmadan önce, onların alınmasını veya verilmesini engelleyen herhangi bir şey Gerçeğin Ruhu tarafından çözümlenir. Bu yolculuk, sonunda ruhun gerçekler ile birleşmesini sağlayan, vahşi doğada yapılan bir yolculuktur. Burası, onu ilahi bir ruh haline dönüştürmek için ilahi lütufla karşılaştığı yerdir.

Ruhu Uyandırmak

Ruh, kendi belirlediği yollardan vazgeçtiğinde ve onları ilahi yollara olan inançla değiştirdiğinde; o zaman ilahi bir ruh haline geçiş yapmaya hazırlanır. Uyandığında, yaşayan inanç ilahi unsurları Kaynaktan ilahi olarak inşa edilmiş ruha taşır. Ruh ilahi aşka inançla yürürken, inancı Kaynağa ulaşır, ona bağlanır ve sonra ilahi unsurları ruhuna geri çeker. Sonra lütuf çalışması, bu ilahi unsurlar ruhla tamamen bir olana kadar, bu unsurları inançtan maddeye dönüştürür.

Küller Yerine Güzellik

Ruhumun içindeki gözlemci koltuğumdan baktığımda, kendi kaderini tayin etmiş ruhumun yansıması ile içimde oluşan ilahi ruhun vizyonu arasında belirgin bir sınır var. Kendi kaderini tayin eden bilinç ve tezahür ettiği gerçeklik ne kadar çarpık bir karmaşadır. Yine de, tüm bu kusurları bana adım adım açıklarken, işinin mükemmelliği için sonsuz bir minnettarlıkla doluyum.

Ruhun kendi kaderini tayin ettiği yollardan kurtuluş, ruha fayda sağlayan dertleri fethetmek için fazlasıyla yeterli olan ilahi lütfun işleyişiyle gelir. Ruhun geçici kusurlarından aldığı dersler tamamlandığında, bu lütuf her şeyi ilahi kılar. İlahi ruhun eğitiminin ne zaman biteceğini yalnızca Gerçeğin Ruhu bilir, bu yüzden o zamana kadar ruhun hissettiği güven, Gerçeğin Ruhu’nun kusursuz işçiliğinde huzur içinde yaşar.

Her şey amaçlı ve mükemmel. İlahi Ruh, ruha yalnızca ilerlemesi için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi verir, ne daha azını ne de daha fazlasını. Her kişisel durum, ruhu birlik için şartlandırır. Bu süreç boyunca farkındalık, ruhun ilahi bir ruh haline doğru ilerlemesini sağlar; aksi takdirde ruh dolambaçlı bir durumda sıkışıp kalır ve aynı ikinci dereceden dersleri defalarca tekrarlar.

Tüm bu şeylerde amaçlılık ve hatta mükemmellik görsem de, bazen kendi kaderimi tayin ettiğim düşüncesinden yoruluyorum. Gerçeğin Ruhu, ruhumda ancak ilahi bilinçle birlik yoluyla doldurulabilecek doyumsuz bir arzu oluşturdu. Ona yaklaştıkça bu arzu artıyor ve zaaflarımın artan kontrastı ruhumu bir ağırlık duygusuyla kaplıyor. Ancak bu duygu bile onun derin aşkında maksatlıdır. Ağırlık yoluyla, lütfunun daha derin ifşalarını ruhuma akıtıyor ve beni zayıflığın ağırlığını bırakmaya ve mükemmel ilerleyişinde her zayıflığı dönüştüren lütfunun gücünü kucaklamaya çağırıyor. Bu işçilik ona aittir ve kurtuluş herkes içindir. Lütufun ruhumu dönüştürme gücünü algıladıkça, yollarının ihtişamı ve sevgisinin kusursuzluğu beni tekrar tekrar etkiliyor.

Ve Yaradan, her zaman her şeyde tam yeterliliğe sahip olmanız ve her iyi iş için (ilahi aşka dayalı bir iş) bolluğa sahip olabilmeniz için, tüm lütfun size bol olmasını sağlayabilir. (2 Corinthians 9:8)

Buna cevaben, onun her şeyi tüketen sevgisi, karakterinden olmayan her şeyi yutsun ve yansımasının ruhumda parlamasını sağlayan, isteyerek ve sevinçle onunla mihrapta buluşuyorum. Benim yarattığım kül olduğu gibi, onun yarattığı da külden bir birlik güzelliği içinde doğuyor. İç ruhumu lütufla şekillendirdi ve lütuf, beni ilahi bir ruha dönüştürmekle son görevini yaptığı için, kendi kaderini tayin eden bir ruh olarak yapamadığım şeyi yapıyor: sonsuz uçurumu aşıp birliğin ilahi ruh durumuna geçmek.

İlahi lütfun bu gücü aşamalı olarak ruha nüfuz eder; ilk olarak, ruh yolculuğunun önemli bir parçası olan ilahi nitelikleri tam olarak yansıtmayı arzular. İkincisi, mevcut ruh durumu nedeniyle bunu kendi başına başaramayacağını alçakgönüllülükle anlar. Üçüncüsü, kendi kaderini tayin etmekten tamamen vaz geçer. Bu ruh hallerine ulaşıldığında, o zaman ruh dönüştürücü ilahi lütfu almaya hazırdır.

Bu ilahi lütfun ruha girmesiyle, yüce bir ilâhî şükran hali, yani şükranın özü yaşar. Bu doğan ışıkta her açlık, susuzluk, arzu, umut ve vaat yerine getirilmeye başlar. Ruhun zaman algısı, ilahi lütufta özetlenen ilahi bağışlama olarak değişir; geçmişi, bugünü ve geleceği dönüştürerek onu şimdiki mükemmel nedenin uyumlu bir ifadesine dönüştürür. Ruh zamanın üzerine yükselir. Ve ruh, gelen bu yaşayan ışıkla karşılaştığında, ilahi lütfun sonuçları deneyimlenir ve ilahi ruh, içsel ebedi ışığa uyanır.

İlahi bir ruha yapılan bu ruh yolculuğu, ilham verici olduğu kadar zordur. Daha büyük bir arayış yoktur ve hiçbir arayış, misafir ruhtan bu kadar fazlasını isteyemez. Zayıflıklar sürekli olarak daha yaygın hale gelir, ancak bunların amacı ve telafisi muhteşem bir şekilde ilham vericidir. İşte bu yolda giden bir yolcu için, Yaradan'ın lütfu, en parlak, tarifsiz bir hediye gibidir. Bu, içinizdeki ilahi ruhu uyandıran yenileyici güçtür.

 

 “Zion'da yas tutanları teselli etmek için,

Onlara kül yerine güzellik vermek için,

Yas için neşe yağı,

Ağırlığın ruhuna şükran elbisesi;

Onlara doğruluk ağacı denilsin diye,

Rabbin ekilmesi, ta ki O yüceltilsin.”(Isaiah 61:3)

 

Size bol lütuf ve barış diliyorum.

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent ÜNAL

Zeynep GEYLAN

 

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.