Dr. Masaru Emoto Deneyi
01 Nisan 2023

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

2966

Bu bilgi sadece ilginç değil, aynı zamanda ezoterizme dahil olan herkes için faydalı olacaktır. Dergimize abone olan bir ailede ilginç bir deney yapıldı.

İki ayrı cam kaba pirinç yerleştirildi ve bir ay boyunca tüm aile bireyleri her gün bir kaba "teşekkür ederim", diğerinde - "sen bir aptalsın" dedi. Çocuklar bile okuldan eve gelir gelmez bunu yaptı. Bir ay sonra "teşekkür ederim" denilen pirinç zengin, hoş bir malt kokusuyla mayalanırken, sürekli aptal olduğunu duyan pirinç karardı ve çürümeye başladı.

Bu deney hakkında daha önce yazmıştım ve Japonya'daki yüzlerce aile bu deneyi tekrarlayarak aynı sonuçları aldı. Bir aile, deneyi daha karmaşıklaştırarak aile fertlerinin hiçbir şey söylemediği üçüncü bir pirinç kavanozu da ekledi. Ne oldu dersiniz? Gözetimsiz bırakılan pirinç, "sen bir aptalsın" cümlesini duyan pirinçten bile daha hızlı çürüdü. Bu deneyi tekrarlayan başkaları da aynı sonuçları aldı. Görünüşe göre görmezden gelmek, alay etmekten bile daha kötü.

 

Dr . Masaru Emoto’nun “Suyun Gizli Yaşamı” kitabında sözlerin etkisini kanıtlayan pek çok şaşırtıcı görsel yer alıyor.Dr. Emoto, Manyetik Rezonans Analiz Cihazını (MRA) su kalitesi analizi de dâhil olmak üzere birçok işlev için kullandı. İki su numunesinin tamamen aynı kristalleri oluşturmadığını ve kristallerin şeklinin suyun özelliklerini yansıttığını fark etti. Dr. Masaru  Emoto'ya göre modern tıp, gözlemlerini moleküler (kimyasal) seviyeye odaklıyor. Ama kendisi, tam bir tedavi sunabilmek için, moleküler seviyeden daha derine inilmesi gerektiğine inanıyor- atomların seviyesine ve hatta mikro parçacıklara.

Doğadaki %10 patojen ve %10 faydalı mikro organizmalar vardır, kalan %80 ise özelliklerini faydalıdan zararlıya çevirebilir. Dr. Emoto, insanların toplumunda da yaklaşık aynı oranın var olduğuna inanıyor.

Bir kişi derin, berrak ve saf bir hisle dua ederse, bu duaya maruz kalan suyun kristal yapısı berrak ve saf olur. Geniş bir insan grubunun rastgele düşünceleri varsa, suyun kristal yapısı da heterojen olacaktır. Ancak herkes birleşirse kristaller, bir kişinin saf ve yoğun duasında olduğu gibi güzel olacaktır. Düşüncelerin etkisi altında, su anında değişim gösterir.

Suyun kristal yapısı kümelerden, yani büyük molekül gruplarından oluşur. "Aptal" gibi kelimeler bu kümeleri yok eder. Olumsuz ifadeler ve kelimeler ya büyük kümeler oluşturur, ya da hiç oluşturmazken; olumlu, güzel sözler ve ifadeler küçük ve gergin kümeler oluşturur.

Daha küçük kümeler, suyun hafızasını daha uzun süre korur. Kümeler arasında çok büyük boşluklar varsa, diğer bilgiler bu alanlara kolayca girebilir ve bütünlüğü bozarak bilgileri silebilir. Bu alana mikroorganizmalar da girebilir. Kümelerin gergin ve yoğun yapısı, bilgilerin uzun süreli depolanması için en ideal formdur.

Dr. Masaru Emoto'nun laboratuarında suyu en çok arındıran kelimeyi bulmak için birçok deney yapıldı ve sonuç olarak bunun tek bir kelime değil, iki kelimenin birleşimi olduğu bulundu: "Sevgi ve Minnettarlık." Masaru Emoto, araştırma yapılırsa, insanların iletişimde daha sık küfür kullandığı alanlarda daha fazla sayıda ciddi suç bulunabileceğini öne sürüyor.

Dr. Masaru Emoto, yazılı kelimeler de dahil olmak üzere, var olan her şeyin bir titreşimi olduğunu söylüyor. Bir daire çizilirse, daire titreşir. Haç çizimi, haçın titreşimini yaratacaktır. SEVGİ yazısı, sevgi titreşimi yaratır. Su bu titreşimlere de bağlanabilir. Güzel kelimelerin güzel ve berrak titreşimleri vardır. Aksine, olumsuz kelimeler, gruplar oluşturmayan çirkin, tutarsız titreşimler üretir. İnsan iletişiminin dili yapay değil, daha çok doğal bir oluşumdur.

 

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent ÜNAL

Zeynep GEYLAN

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.