top of page
alcohol-ink-abstract-background.jpg

Büyük Boşluğun Hikâyesi

  • boşluk

Uzun zaman önce dünyada hiçbir şey yokken Büyük Boşluk vardı. Büyük Boşluğun neye benzediğini tarif etmek pek mümkün değil, çünkü o zamanlarda ne insanlar ne de kelimeler vardı. Hatta kelimeleri oluşturan sesler bile henüz var olmamıştı. 

 

Büyük Boşluk, henüz var olmamış sınırların, zamanın, acının ve kederin ne olduğunu bilmeden kendi içinde mutlulukla yaşardı. 

 

Bir gün, Büyük Boşluk’ta bir şey var oldu. Bu var olan şey, etrafına bakınarak “Neredeyim Ben?” diye sordu. Büyük Boşluk, henüz renkler var olmamış olsa da parıldayarak “Boşlukta” diye yanıtladı. 

 

Var olan şey, “Boşluk nedir?” diye sorduğunda, “Her şeyden yoksun olan bir şey” cevabını aldı. Var olan şey, kafası karışmış halde “Her şeyden yoksun ise ben nasıl burada olabilirim?” diye sordu. Büyük Boşluk, henüz var olmamış omuzlarını silkti ve “Ben içinde tek bir şey bile olmayan Büyük Boşluk’um, ve sen benim içimdesin. Yani boşluktasın” dedi.

 

“Bir saniye!” dedi var olan şey endişeyle, “Sende tek bir şey bile olmadığına göre, bu benim de olmadığım anlamına mı geliyor?” diye sordu. Büyük Boşluk, uzatmadı ve “Belki…” diyerek yanıtladı. 

 

Var olan şey birkaç dakika düşündükten sonra kararlı bir şekilde “Hayır. Bu böyle olmayacak. Sonuçta ben var mıyım? Evet. Öyleyse Boşluk’ta olamam” dedi. Sonra, var olan şey Büyük Boşluk’tan uzaklaşmaya başladı. Çok çalışması gerekiyordu. Sonuçta etrafta hiç birşey yoktu. Bir şeyler inşa etmek için gereken şeyler bile henüz var olmamıştı. 

 

Var olan şey, çeşitli madde ve enerjileri özenle derinlerden çekip çıkararak gözle zar zor seçilebilen bir çizgi oluşturdu. Çizginin içinde ilk olarak ışık ve ses, daha sonra da gezegenlerin doğduğu küçük toz parçacıkları ve gaz bulutları belirdi. 

 

Var olan şey, bu çizgide oluşan gezegenleri büyük galaksiler halinde toplamak, onları çaya şeker karıştırdığımız gibi karıştırmak, parlatıp soldurmak, çökertmek ve yeniden oluşturmak için kararlılıkla çalıştı. 

 

Var olan şey, tüm bunlar ile kendisini Büyük Boşluk’dan güvenle saklamış ve korumuş gibi görünüyordu. Ama burada bir sorun vardı: Var olan şey, başka bir şeyin içinde var olmasına izin verir vermez kendisi olmayı bıraktı ve farklı bir şeye dönüştü… Belirli ve var olan bir şeye.

Yayım Tarihi : 01.09.2022

Derleyen & Çeviren

Mehmet Levent Ünal, Zeynep Geylan

UYARI: işbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.

bottom of page